Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Zápis dětí pro školní rok 2016/2017

Zápis dětí do Mateřské školy Korálek .

Vyzvednutí žádostí o přijetí dítěte do Mš dne : 20.04.2016   od 10,00 – 14,00.

Vrácení žádostí o přijetí dítěte do Mš  dne    :   27.04.2016   od 10,00 – 14,00.

Žádosti mohou podávat rodiče dětí, které dovrší 3 roky věku k 31.08.2016.

Kritéria pro přijímání dětí:

1.K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v souladu s ustanovením § 34  odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a děti s povoleným odkladem povinné školní docházky.

2.Trvalé bydliště dítěte v obci Dobřejovice.

3.Věk dítěte – děti budou seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší a v tomto pořadí budou přijímány k předškolnímu vzdělávání do nejvyššího povoleného počtu uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.