Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Workshop v ZŠ NAVIS

Dne 27.5. jsme byli pozváni ZŠ Navis Dobřejovice na anglický workshop.Tohoto projektu se  zúčastnily děti, které již od září půjdou do základní školy. Hned v úvodu nás uvítal pan ředitel Mgr. Jan Vepřek a vše dětem vysvětlil v anglickém jazyce a poté také v jazyce českém. Připravili nám čtyři centra plné různých aktivit. Je třeba dodat, že se projektu zúčastnilo více školek. Náš Korálek začínal v kreativním centru – děti si pod vedením učitelky z Indie, vytvořily veselého zajíčka. Dále jsme pokračovali do centra s audiovizuální technikou – kde nás čekal anglicky mluvící příběh. Děti se aktivně zapojily s anglicky mluvící učitelkou a společně doplňovali a opakovali anglická slovíčka. Právě v polovině aktivit jsme posvačili v místní jídelně ZŠ. Posilnění jsme navštívili centrum plné jazyků a národností – děti si pohrály se slovíčky a kromě angličtiny se učily, také španělsky a jazykem eskymáků – to se velmi líbilo. Děti také zjistily, že česká vlajka se podobá filipínské vlajce a jak vypadají i jiné vlajky národů, kde  hovoří úřední angličtinou. Poslední a závěrečné centrum, bylo centrum hudební – a tak jak jsme se na začátku s panem ředitelem přivítali, tak jsem se i loučili – v angličtině- ale nebylo by to centrum hudební, aby to bylo bez písničky. Pan ředitel děti naučil několik  anglických písniček v doprovodu na kytaru a klavír. I děti, které slyšely angličtinu poprvé se velmi dobře zapojily a všichni si to pěkně užili. Závěrem si všechny děti odnášely diplom a cenné zážitky. Tímto velmi děkujeme za milé a pestré dopoledne ZŠ NAVIS.