Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Výlet do ZOO Praha

Dne 7.6. se vydali  předškoláci na výlet  MHD do ZOO Praha.Pro některé děti to byl velký  zážitek již v úvodu, kdy jely poprvé autobusem a metrem.Při vstupu do ZOO dostaly děti do svého lodního lístku razítko ZOO Praha a za splněné úkoly samolepky. Prohlídku děti začaly v části se slony – kde plnily úkoly, malovaly slony, ale také se občerstvily – posilněny zmrzlinou se děti vydaly poznávat známá i méně známá zvířátka – kočkovité šelmy, ale všichni bezpečně poznali. Děti si také prohlédly pavilon goril a tučňáků – zde si dali všichni oběd. Pití se dolévalo během celého dne. Zaměstnankyně  ZOO děti pochválila, jak jsou vzorné a mají pěkná trička s chameleonem. Tímto, také děkujeme paní Šikové za sponzorský dar. Po obědě děti shlédly představení s tuleni a toto závěrečné vystoupení krásně ukončilo návštěvu ZOO a všichni se vydali na zpáteční cestu MHD do Dobřejovic, kam zdárně dojeli cca v 15.30.Dětem se výlet velmi líbil a již se ptaly, kdy opět pojedou.