Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Zápis do Mateřské školy Korálek Dobřejovice

Z Á P I S

Zápis dětí do Mateřské školy Korálek Dobřejovice,

Polní 230   pro školní rok    2017/2018.

 

Vyzvednutí žádostí o přijetí dítěte do MŠ

dne:   9.5.2017   od 10,00-14,00.

 

Vrácení  žádostí  o přijetí dítěte do MŠ

dne:   16.5.2017  od 10,00 – 14,00.

 

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy.

  1. Přednostně ze zákona budou přijímány děti, které od 1.9.2017 budou plnit povinné předškolní vzdělávání s trvalým pobytem ve spádové oblasti /Obec Dobřejovice/.
  2. Děti , které k 1.9.2017 dovrší 3 roky věku s trvalým pobytem ve spádové oblasti /Obec Dobřejovice/.
  3. Děti , které od 1.9.2017 budou plnit povinné předškolní vzdělávání bez trvalého pobytu ve spádové oblasti /Obec Dobřejovice/.
  4. Ostatní děti podle věku s trvalým pobytem ve spádové oblasti /Obec Dobřejovice/.
  5. Ostatní děti podle věku , bez trvalého pobytu ve spádové oblasti/Obec Dobřejovice/.

 

Nástup dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018 je 1.9.2017.

 

Kontakt:

e-mail :  skolkakoralek@volny.cz

telefon do MŠ:    323 637 122

telefon ředitelka:  602 435 685

 

Lenka Macháčková

ředitelka školy

Zveřejněno: 9.3.2017