Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Zahájení nového školního roku 2017/2018 v Mateřské škole

Prázdniny utekly jako voda a Mateřská škola Korálek  ve svých dvou třídách přivítala menší i větší kamarády, v celkovém počtu 52 dětí. Na každého z nich čekalo v šatně malé překvapení v podobě hračky ze stavebnice „Lego Duplo“.

V tomto školním roce se předškolních dětí  nově týká také jedna  podstatná změna a to, že mají zavedenou „povinnou školní docházku do Mateřské školy“.

Dítě předškolního věku, zde musí strávit denně minimálně 4 hodiny. Jinak je povinný  jeho zákonný zástupce, tzn. rodič nepřítomnost svého dítěte vždy písemně omluvit v „Omluvném listě“, který je k dispozici u paní učitelek ve II. oddělení.