Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Nabídka kroužků v MŠ

V mateřské škole budou otevřeny tyto kroužky:

Úterý: keramika

Středa: angličtina s pohybem

Vyplněné přihlášky odevzdejte pí. učitelkám.

Termín: do 22.9.2017

Nabízené kroužku ve Spolkovém domě si zařizují rodiče osobně. Informační letáky viz. nástěnka v mš.