Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

školní rok 2017-2018  // Browsing posts in školní rok 2017-2018

Přijela návštěva

Děti dnes shlédly naučný pořad podporovaný Ministerstvem zemědělství – Přijela návštěva. Dozvěděly se jaké potraviny jsou zdraví prospěšné a jak se uskladňují. A naopak , které potraviny se jíst již nemají. (prošlý jogurt, plesnivý sýr, nahnilé ovoce).   Společně si všichni zazpívali veselé písničky o vitamínech. [Show slideshow]

(Celý příspěvek…)...

Divadélko Koloběžka

Včera nás navštívilo  Divadélko Koloběžka s originální výchovnou pohádku  o líném Honzíkovi Palečkovi, který si domu objednal robota, aby nemusel doma  mamince pomáhat s úklidem. Děti viděly, co se stalo Honzíkovi s robotem, když se k němu přestal chovat slušně, a jak se dá všechno napravit  než se vrátí maminka domů. [Show slideshow]  

(Celý příspěvek…)...

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola Korálek Dobřejovice okres Praha–východ, příspěvková organizace Číslo jednací  :             MŠ  01 / 2018 V Dobřejovicích           dne:  20.2.2018 Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Korálek Dobřejovice, okres Praha-východ příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem OÚ Dobřejovice a v souladu s §34 odst.2 zákona č.561/2004 […]

(Celý příspěvek…)...

Zápis do Mateřské školy Korálek pro školní rok 2018/2019

               Z Á P I S   do Mateřské školy Korálek Dobřejovice pro školní rok 2018/2019  je stanoven na 15. května 2018 v  čase od 10,00  do  14,00 hodin. Pro školní rok 2018/2019 budou zapisovány zpravidla děti, které nejpozději k 31.8.2018 dovrší  věku 3  let. Mateřská škola Korálek Dobřejovice je spádovou školou pro děti s trvalým pobytem v obci Dobřejovice.

(Celý příspěvek…)...

Karneval

Připomínáme, že se v pondělí  dne 26.2.2018 v naší školce bude konat “Karneval s doprovodným programem Inky Rybářové”.  Prosíme rodiče, aby dětem na pondělí nachystali karnevalovou masku (kostým). Děkujeme a těšíme. Kolektiv MŠ

(Celý příspěvek…)...

Zpívánky

Dnes nás navštívil divadelní soubor Katka a Gábina s hudebním pásmem “Zpívánky se skřivánkem Oskárkem”. Děti se zapojovaly do představení formou doprovodného tleskání, dupání či chrastěním na vajíčka. Poznávaly hudební nástroje podle obrázků a rozřazovaly je do správných skupin (dechové, smyčcové..) Ale hlavním úkolem bylo naučit skřivánka Oskárka zpívat, což se jim společně nakonec povedlo. […]

(Celý příspěvek…)...