Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Organizace

 • 6.45 – 8.30 scházení dětí ve třídách, spontánní hry dle volby dětí, logopedické chvilky
 • 8.30 – 8.55 ranní kruh, jazykové chvilky, rozcvička, pohybové hry, relaxační cvičení
 • 8.55 – 9.20 hygiena, svačina – sebeobslužný systém – s přihlédnutím k věku
 • 9.20 – 9.40 řízené činnosti, prosociální hry, prožitkové učení, logopedické chvilky, grafomotorické cvičení, hudební činnosti, výtvarné činnosti, dramatika
 • 9.40 – 9.50 hygiena a příprava na pobyt venku
 • 9.50 – 11.30 pobyt venku, pohybové aktivity, spontánní a řízené činnosti při pobytu venku – hřiště MŠ, vycházky do okolí, pobyt venku probíhá za každého počasí kromě inverze, silného větru a mrazu. Za deště může být pobyt zkrácen.
 • 11.30 – 12.10 převlékání, hygiena, oběd
 • 12.10 – 12.45 hygiena, odchod dětí domů po obědě
 • 12.45 – 14.15 odpočinek, individuální dle věku a potřeby dítěte – náhradní klidové aktivity, grafomotorická cvičení, kreslení aj.
 • 14.15 – 14.30 úprava lůžek, hygiena
 • 14.30 – 15.00 svačina
 • 15.00 – 16.45 volné hry dětí, pohybové aktivity, spontánní činnosti

Organizace dne je flexibilní, vždy je přihlédnuto k potřebám dětí a mohou nastat změny.

Plnění úkolů a cílů RVP probíhá v průběhu celého dne.

Pitný režim je poskytován dětem v průběhu celého dne.

Děti jsou vedeny k samostatnosti při všech činnostech.

Omlouvání dětí do 8.00 hodin.

Příchod dětí do MŠ nejdéle do 8.30 hodin.