Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Organizace

  • 6.45 – 8.30 scházení dětí ve třídách, spontánní hry dle volby dětí, logopedické chvilky
  • 8.30 – 8.55 ranní kruh, jazykové chvilky, rozcvička, pohybové hry, relaxační cvičení
  • 8.55 – 9.30 hygiena, svačina – sebeobslužný systém – s přihlédnutím k věku
  • 9.30 – 10.00 řízené činnosti, prosociální hry, prožitkové učení, logopedické chvilky, grafomotorické cvičení, hudební činnosti, výtvarné činnosti, dramatika
  • 10.00 – 12.00 pobyt venku, pohybové aktivity, spontánní a řízené činnosti při pobytu venku – hřiště MŠ, vycházky do okolí, pobyt venku probíhá za každého počasí kromě inverze, silného větru a mrazu. Za deště může být pobyt zkrácen
  • 12.00 – 12.15 hygiena, oběd
  • 12.15 – 12.45 hygiena, odchod dětí domů po obědě
  • 12.45 – 14.30 odpočinek na lůžku při čtené pohádce, spánek, relaxace (individuální dle věku a potřeby dítěte – náhradní klidové aktivity, grafomotorická cvičení, kreslení aj.)
  • 14.30 – 15.00 úprava lůžek, oblékání, hygiena, svačina
  • 15.00 – 16.45 volné hry dětí, pohybové aktivity, spontánní činnosti

Organizace dne je flexibilní, vždy je přihlédnuto k potřebám dětí a mohou nastat změny.

Plnění úkolů a cílů RVP probíhá v průběhu celého dne.

Pitný režim je poskytován dětem v průběhu celého dne.

Děti jsou vedeny k samostatnosti při všech činnostech.

Omlouvání dětí do 8.00 hodin.

Příchod dětí do MŠ nejdéle do 8.30 hodin. 

Related Images: