Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Informace

Zápis do MŠ Korálek Dobřejovice:

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, zajištění bezpečnosti dětí i dospělých proběhne zápis do MŠ v distanční podobě.

Termín konání:

Podle školského zákona se zápis do MŠ koná v období:

                       od 2.května  do  16.května 2021

Žádosti ke stažení na webu školy:  Přihláška dítěte k zápisu do MŠ

Způsob podání žádosti:

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Podání žádostí je možné podle § 37 zákona č.500/ 2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

 • Datovou schránkou        xnuks5g
 • Doporučeně poštou na adresu    

Mateřská škola Korálek

Polní 230, Dobřejovice

251 01 Říčany

 • Osobním podáním v mateřské škole po dohodě s ředitelkou
 • Telefon:    602 435 685

Přílohy k žádosti:

 1. Kopie rodného listu  dítěte
 2. Doložení řádného očkování dítěte /potvrzení na žádost vydá lékař/ – /netýká se dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání/
 3. Pokud není dítě řádně očkováno, musí zákonný zástupce doložit potvrzení od lékaře, že se dítě nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy Korálek Dobřejovice.

 1. Přednostně ze zákona budou přijímány děti, které od 1.9.2021 budou plnit povinné předškolní vzdělávání s trvalým pobytem ve spádové oblasti /obec Dobřejovice/.
 2. Děti, které k 31.8.2021 dovrší 3 roky věku s trvalým pobytem ve spádové oblasti /obec Dobřejovice/.
 3. Ostatní děti podle věku s trvalým pobytem ve spádové oblasti /obec Dobřejovice/.
 4. Ostatní děti podle věku , bez trvalého pobytu ve spádové oblasti /obec Dobřejovice/.

Nástup dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 je 1. 9. 2021.

Doplňující informace:

 1. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.
 2. Podle § 34b školského zákona může zákonný zástupce zvolit individuální vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce ředitelce školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
 3. Při nástupu do MŠ rodiče odevzdají řádně vyplněný Evidenční list dítěte s potvrzením od lékaře /ke stažení na webu školy/.

                                                                                   Lenka Macháčková

                                                                                   ředitelka školy

Zveřejněno:  10. 3. 2021

Informace ke školnému:

Na základě účetní uzávěrky za rok 2020 je stanoveno školné od školního roku 2021/2022

na 1 100,- Kč/dítě/měsíc.

Předškolní vzdělávání:

Čas určený k povinnému předškolnímu vzdělávání: 8,00 – 12,00 hod.:

Nepřítomnost dítěte na povinném předškolním vzdělávání jsou rodiče povinni omlouvat.

Omluva musí být z důvodu povinnosti evidence omluvenek písemně,

na k tomu určeném e-mailu:

                    omluvenka@skolkakoralek.cz

Uzavření MŠ v době letních prázdnin:

19. 7. 2021 – 31. 8. 2021

Od 1. 7. 2021 – 18. 7. 2021 provoz MŠ omezen, děti spojeny ve II. třídě.