Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Školní vzdělávací program

Motto školky:

Tak jako navlékáme korálky na šňůrku, stejně také navlékáme dny ve školce – každý den je jiný, plný her a zábavy.

Až bude šňůrka pomyslně plná a uděláme na ní uzel, pak by měla být z dítěte osobnost, která je připravená na další etapu života.

Sídlo organizace:

Polní 230

251 01 Dobřejovice

Platnost dokumentu: od školního roku 2020/2021

Zřizovatel seznámen:  9/2020                 Aktualizace: 31.8.2023                        

Zpracoval:                       kolektiv mateřské školy

                                                            Lenka Macháčková

                                                                   ředitelka 

OBSAH                                                                           ČÍSLO STRANY

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE                                 3
 2. CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY                         4 –    6
 3. PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ                 6 –  11
 4. ORGANIZACE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ            12 –  14    
 5. CHARAKTERISTIKA ŠVP                                            14 –  17
 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP                                          17 –  29
 7. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ             29 –  34
 8. EVALUAČNÍ SYSTÉM                                                   34 –  41
 9. STRATEGICKÝ PLÁN                                                    41 – 46

PŘÍLOHA Č.1 -PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ                                                                  

1      IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název:       Mateřská škola Korálek Dobřejovice, okres Praha – východ

Sídlo:         Polní 230, Dobřejovice

                 251 01 Říčany

                 Příspěvková organizace

IČ:            70996971         

Kontakty:

Ředitelka školy:           Lenka Macháčková

Telefon:    323 637 122, mobil 602 435 685

E-mail:       skolkakoralek@volny.cz

Webové stránky: skolkakoralek.cz

Bankovní spojení: č.ú. 181875446/0300 ČSOB

Identifikátor zařízení: 600051773

Organizační číslo školy: 52202

Zřizovatel:                

Obec Dobřejovice,

Na návsi 26, 251 01 Říčany

Telefon: 725 021 828

IČO: 00240141

IZO: 107515881

Kapacita dětí: 48

Platnost ŠVP 3 roky pro děti zpravidla 2 – 6 let

ŠVP je programový dokument, který je stále otevřený vývoji a změnám, aby zajišťoval zvyšování kvality vzdělávání a zlepšování podmínek naší Mateřské školy Korálek.

Aktualizace:  8/2023                                                   Č.J:31/2023

Projednáno na poradě dne: 31.8.+ 1.9.2023

2     CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • Jedná se o dvoutřídní Mateřskou školu Korálek, která se nachází v klidné lokalitě rodinných domů na okraji obce. Jde o bezbariérovou budovu.
 • Zřizovatelem mateřské školy je obec Dobřejovice.
 • Celková kapacita je 48 dětí ve věku zpravidla od 3 do 6(7) let.
 • Původní jednotřídní mateřská škola byla otevřena ve školním roce 2003/2004. Postupně byla vybavena novým nábytkem, pomůckami a hračkami.
 • Ve školním roce 2011/2012 byla otevřena druhá třída. Přístavba byla realizována v průběhu 5ti měsíců. Tato energeticky úsporná dřevostavba byla citlivě napojena na stávající budovu. Nový vzniklý prostor byl uzpůsoben potřebám mladších dětí.
 • Velká okna orientovaná na východní stranu dostatečně prosvětlují hernu a zároveň jsou tyto prostory v letních parnech cloněny žaluzijemi. Pobyt ve třídě je zde pak velice příjemný.  
 • Prostor ve třídě starších dětí je otevřený a vzdušný. Místnost je hodně prosvětlená. Má samostatnou ložnici pro odpočinek.
 • Celý prostor mateřské školy je dobře větratelný, přiměřeně vytápěný a vždy pečlivě uklizený.
 • Ve školním roce 2019/2020 byla tato třída nově vybavena klimatizačním zařízením od firmy Toron.
 • Ve školním roce 2019/2020 byla provedena rekonstrukce pískoviště, které zajistila firma p.Trofimová.
 • Během školního roku 2019/2020 firma Qudal provedla  inovaci zabezpečovacího systému celé budovy Mateřské školy, včetně kamerového systému a čipů ke vstupu do budovy (pro rodiče a personál MŠ).
 • Mateřská škola má výborné vybavení interiérů pro rozmanité aktivity. Dochází k postupnému vybavování hracích center novým nábytkem od firmy Lokki.
 • Každým rokem jsou dokupovány nové hračky, didaktické pomůcky, knihy, nářadí i náčiní, společenské hry, které v dětech podporují a rozvíjí kreativitu, tvořivost, fantazii, myšlení, pohybovou aktivitu, spolupráci.
 • Ve školním roce 2018/2019 nám byl do mateřské školy z rozpočtu obce zakoupen mobilní interaktivní displej MultiBoard. Jedná se o dotykové zařízení, které pracuje s operačními systémy Windows 10 Pro. 
 • Interaktivní program pro mateřskou školu děti obohacuje ve vzdělání ICT hravými činnostmi – jako je sestavování obrázků, tvarů, předmatematických  pojmů. Procvičují zde hlásky a slabiky, jsou zde také uvolňovací cviky zápěstí a ramena, které slouží k průpravě pro pozdější psaní. Výuková aplikace obsahuje i mikrofon pro logopedická cvičení, písničky, ekologické programy, dopravní výchova, interaktivní hry nebo kreslení podle fantazie.
 • Ve školním roce 2022/2023 byla mateřská škola vybavena digitálními pomůckami , programovatelnými roboty , interaktivními hračkami z dotace státního rozpočtu.
 • Mateřská škola má samostatnou jídelnu, která je účelně a esteticky vybavena. Dětem se poskytuje plnohodnotná a vyvážená strava. Jsou jim k dispozici dva nápoje /podle jejich výběru/. Ovoce a zelenina jsou dětem nabídnuty formou švédských stolů.
 • U budovy mateřské školy je velká zahrada. Děti zde mají k dispozici nová houpadla, skluzavky, dřevěné sestavy, kreslící tabule, stoly s lavicemi, domek na ukládání hraček, svah na bobování, velké  pískoviště se sítí proti znečištění, sportovní náčiní (kruhy, míče, líný tenis, kuželky, kočárky, autíčka, kreativní tvoření, volejbalový koš).
 •  Ve školním roce 2017/2018 byla část venkovního pískoviště nově zastíněná.
 • V teplých měsících využíváme i mlžení, které se umísťuje na střechu pískoviště a altánu.
 • Zahrada se využívá nejen k pohybovým aktivitám, ale také při environmentální výchově – například sázení rostlin, krátkodobé měsíční projekty – motýli, želvy, včely. Rovněž při každoročních akcích jako je Mezinárodní den dětí, nocování s předškoláky nebo zamykání zahrady či loučení s předškoláky, které jsou určené i pro rodiče. 
 • Je uzpůsobena potřebám dětí tak, aby se zde mohly odehrát i některé řízené činnosti za hezkého počasí.
 • Rovněž se zde může podávat i svačina.  
 • Ve školním roce 2016/2017 ve spolupráci se zřizovatelem byly na školní zahradě vybudovány bezpečné dopadové plochy.
 • Tuto krásnou a velkou zahradu děti využívají ve všech ročních obdobích co nejčastěji.
 • Ve školním roce 2021/2022 zahrada doplněna funkčním domkem pro ukládání hraček a pomůcek.
 • Pravidelně je udržována zahradnickou firmou.

Prostory MŠ:

I. oddělení – zádveří, šatna, WC, umývárna, třída, lehárna, sklad  lůžkovin, sklad lehátek, sklad hraček, WC personál, kotelna s úklidovou komorou.

Mladší oddělení:  Broučci – 24 dětí.

II. oddělení – zádveří, šatna, herna, lehárna, jídelna, WC, kuchyně + zázemí, sklady potravin, úklidová komora, kotelna, sklad pomůcek, ředitelna.

Starší oddělení:  Delfíni  – 24 dětí.

3     PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

3.1. Věcné podmínky

 • Mateřská škola má dostatečně velké prostory, vzdušné, světlé, které vyhovují nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem dětí.
 • Dětský nábytek, tělocvičné nářadí i vybavení i vybavení pro odpočinek jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí a jsou zdravotně nezávadné.
 • Třídy jsou dostatečně vybaveny hračkami, pomůckami, materiály a průběžně doplňovány. Jejich umístění je přehledně uspořádáno tak, aby si je mohly děti samy brát a zároveň se naučit je zpět ukládat.
 • Děti se samy podílejí na úpravě tříd a výzdobě. Výtvory a práce jsou umístěny v prostorách třídy, šatny, zádveří i oken.

3.2. Hygienické podmínky

 • Dodržujeme bezpečnostní a hygienické normy a platné předpisy.
 • Vnitřní i venkovní prostředí školy udržujeme v čistotě.
 • Každodenně – vytírání, utírání prachu, mytí hrnečků na pití ve třídě, úprava lůžkovin v lehárně, umytí stolů v jídelně.
 • 3x denně úprava (vytření šatny, dezinfekce WC),
 • 1x týdně výměna ručníků, 1x za 21 dní převlékání lůžkovin.
 • Vysávání podle potřeby.
 • 2x ročně velký úklid zajišťuje úklidová firma (okna, trámy, světla). Podle potřeby skleněné výplně dveří apod.

3.3. Životospráva

 • Pro stravování dětem slouží samostatná jídelna.
 • Jídelníček odpovídá zásadám zdravé výživy. Je pravidelně obměňován. Poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu podle zdravého životního stylu, ale i tradičních receptů, tak aby byly splněny podmínky spotřebního koše.
 • Jsou dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů.
 • Děti nenutíme k pokrmům a nápojům, které nemají rády. Podle zkušeností se i nové děti nenásilně zapojují a naučí se různé pokrmy ochutnávat a později i konzumovat. Děti si mohou přidat polévku i hlavní jídlo.
 •  V průběhu celého dne je zajištěn pitný režim.  K dispozici mají děti hrníčky a samy se obsluhují (nápojový automat, plastové konvice s různými druhy nápojů – voda, čaj, mléko, jogurtové nápoje, ochucené ovocné šťávy).
 • U svačiny se osvědčil systém švédských stolů. Na výběr je 5 až 6 druhů ovoce a zeleniny. Každé dítě má možnost si vybrat podle chuti. Ovoce a zeleninu mají děti k dispozici i při pobytu na zahradě.
 • Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány požadované intervaly.
 • Respektujeme nesnášenlivost některých potravin dětmi, diety a jiná omezení a pokyny rodičů. K tomuto účelu je jídelna vybavena lednicí a mikrovlnou troubou.
 • Významnou součástí denního programu jsou pohybové aktivity, které přispívají k formování zdravého životního stylu. Děti vedeme k aktivní péči o své zdraví. Realizujeme vycházky do okolí mateřské školy, denně zařazujeme zdravotní cvičení, využíváme školní zahradu pro přirozený pohyb dětí.
 • Denní rytmus je dán jasnými pravidly, potřebnými pro zajištění optimálních podmínek pro děti, ale při tom je dostatečně flexibilní. Snadno se dají domluvit změny podle momentálních potřeb rodičů, programových změn apod.

3.4. Organizace dne od 1.9.2023

6,30 – 8,30               Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí učitelce do třídy, volné spontánní zájmové aktivity, individuální přístup k dětem vyžadující zvláštní péči.

8,30 – 9,00           Individuální práce s předškolními dětmi a dětmi s OŠD, ranní cvičení, pohybové hry, komunitní kruh, skupinové řízené činnosti, hygiena.       

9,00 – 9,45       dopolední svačina, spontánní a řízená činnost –  individuální i skupinové činnosti

(tvořivá, dramatická, hudební, pohybová, jazyková činnost, řízené hry, vzdělávací činnost v oblasti ICT pomocí IT (interaktivní tabule), práce s předškoláky

9,45 – 12,00     osobní hygiena dětí, příprava na pobyt venku, pobyt venku

12,00 –  12,30   hygiena, oběd

12,30 – 14,30   hygiena, příprava na odpočinek, odchody dětí domů, spánek nebo odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi předškolními a s dětmi s OŠD

14,30 – 15,00   hygiena, oblékání, svačina

15,00 – 17,00   volné hry s nabídkou krátké řízené činnosti, rozvoj tvořivosti – výtvarné, pracovní, hudební

                         zájmové kroužky – angličtina s pohybem, Hláskář , v případě pěkného počasí probíhají tyto aktivity na zahradě mateřské školy

Časový rozvrh je pouze orientační a je možné přizpůsobit ho podle konkrétní náplně denního programu.

3.5. Řízení mateřské školy

 • Mateřská škola je zřízena jako příspěvková organizace Mateřská škola Korálek, Dobřejovice, okres Praha – východ.
 • Statutárním orgánem je Lenka Macháčková, ředitelka mateřské školy.
 • V případě její nepřítomnosti ji zastupuje paní učitelka Jolana Luková.

                                  Ředitelka

učitelka                       školnice                      vedoucí ŠJ

učitelka                       uklízečka                     kuchařka

učitelka                                                        pomocná kuchařka

učitelka

asistent pedagoga

                         Personální podmínky – kvalifikace pracovníků

Ředitelka                             – SPgŠ, Řízení školy pro vedoucí pracovníky.

Učitelky                               – SPgŠ

Školnice + uklízečka             – SEŠ

Kuchařka                             – SOU – kuchař s maturitou

3.6. Psychosociální podmínky

 • Nově přijaté děti mají možnost adaptace – mohou chodit v kratších časových úsecích, aby se dokázaly přizpůsobit novému prostředí a situaci. Rodiče mohou být po domluvě s učitelkou přítomni ve třídě. Jsou informováni o nejvhodnější formě adaptace.
 • Pedagogové respektují potřeby dítěte, navozují pocit klidu, pohody a bezpečí. Děti se učí pravidlům společného soužití, dostává se jim srozumitelných a jasných pokynů. Děti mají dostatečný prostor pro vlastní hru, učení, pobyt venku i relaxační činnosti.
 • Vedeme děti od nejmenšího oddělení k samostatnosti (oblékání, stolování, hygiena).
 • Osobní volnost a svoboda je respektována do určitých mezí. Nutná bezpečnost a zdraví dětí – vyplývá z řádu chování a norem.
 • Každé dítě je posuzováno individuálně.
 • O dětech jsou vedeny záznamy (hodnotící listy), které využíváme k jejich rozvoji.

3.7. Psychohygiena

 • Dodržujeme základní denní řád, který je dostatečně pružný, aby mohl ihned reagovat na potřeby dětí.
 • Nově příchozím dětem je nabízen adaptační režim.
 • Po domluvě s učitelkou mohou rodiče přivádět své děti v nutných případech kdykoli do Mateřské školy během dne (podle jejich potřeb).
 • Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku. Vždy s ohledem na momentální stav ovzduší či jiné přírodní překážky (mráz -10 stupňů, náledí, silný poryv větru, déšť, inverze apod.).
 • Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v rámci možností v prostorách tříd mají dostatečný prostor pro vlastní hru, kterou mají možnost dokončit, či se k ní vrátit později.
 • Denně jsou zařazovány pohybové aktivity dětí, které jsou střídány klidovými a oddechovými činnostmi a vzdělávacími činnostmi./ vozítka, šlapadla, rovnovážný had apod./
 • Spací potřeby dětí jsou upraveny podle jejich potřeb i okolností provozu v mateřské školy.
 • Všechny děti odpočívají cca 45 minut při čtené, později poslechové pohádce nebo relaxační hudbě. Poté jsou dětem s nižší potřebou spánku nabídnuty klidové činnosti ve třídě. Děti se učí vzájemné toleranci.
 • Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností. Mají možnost relaxace v klidových koutcích třídy.
 • Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí a pomáhají jim v jejich naplňování.

3.8. Spolupráce s rodiči

 • Práva a povinnosti rodičů vychází ze Školního řádu.
 • Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě.
 • Učitelky pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dětí, domlouvají se na společném postupu při jejich výchově a vzdělávání. Pedagogové chrání soukromí rodiny, podporují rodinnou výchovu a jednají s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi.
 • Do jejich výchovy mateřská škola nezasahuje. Nabízí rodičům poradenský servis – školní poradenská zařízení, logopedickou péči či aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání – články, publikace, knihy.
 • Rodiče jsou pravidelně informováni o všem, co se děje, formou nástěnek, internetu a prostřednictvím rozhovorů s učitelkami.

Mají možnost podílet se na dění ve třídě, účastnit se různých akcí, programů a společných akcí – osobně, mnohdy i finančně. Jejich spolupráce je vždy velmi vítána.

3.9. Dlouhodobý plán mateřské školy

 • Umožnit každému dítěti dle jeho individuality všestranný rozvoj osobnosti, vyrůstat v prostředí plném pohody, přátelství a jistoty. Utvořit prostředí plné dobrých vztahů, týmové spolupráce a rodinné atmosféry. Zajistit kvalitní výchovu a vzdělání.
 • Učit děti slušnému chování a dodržování pravidel.
 • Učit děti především na základě jejich vlastního prožitku.
 • Poskytovat dětem dostatek prostoru pro volné hry a spontánní aktivity.
 • Vést dokumentaci a zaznamenávat individuální pokroky ve vývoji dítěte. Školení pedagogů v této oblasti. Zaměřit se na výstupy a záměry jak je  dále pracovat a využívat.
 • S rodiči vzájemně komunikovat s otevřeností a porozuměním, podílet se na společné výchově dětí.
 • Informovat rodiče o veškerém dění v mateřské škole dostupnými prostředky /nástěnky, email, www, WhatsApp…./
 • Připravovat nejen pro rodiče, ale i širokou veřejnost různé akce a umožnit rodičům zapojení do připravovaných akcí.
 • Spolupracovat se zřizovatelem na pořádání akcí a společných projektech.
 • Rozvíjet dále spolupráci s okolními MŠ a ZŠ.

3.10. Personální obsazení

I.oddělení  Broučci  Lenka Macháčková – ředitelka

                  Klára Míšková        – učitelka

II. oddělení  Delfíni  Jana Horká           – učitelka

                               Jolana Luková       – učitelka

                               Martina Štětinová – učitelka, asistent pedagoga

4     ORGANIZACE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • Kapacita mateřské školy je 48 dětí.
 • Mateřská škola je s celodenním provozem od 6,30 do 17,00 hodin.
 • Příchod dětí je do 8,30 hodin, později po domluvě s učitelkou.
 • Po obědě si rodiče vyzvedávají děti od 12,15 do 12,30 hodin a po odpoledním odpočinku je možné si děti vyzvednout od 15,00 do 17,00 hodin. Mimořádné odchody jsou možné vždy po domluvě s učitelkou.
 • Úvazky u dětí jsou nastaveny tak, aby se učitelky co nejvíce překrývaly. Můžeme tím lépe zajistit individuální práci, práci ve skupinách podle zájmu dětí o činnosti a práci s předškoláky. Zajistíme tak přiměřenost požadavků – vzhledem k věku, postupné odcházení do šatny, dostatek prostoru k vyjádření dětí.
 • Tento způsob se osvědčil i v adaptačním procesu. Děti se lépe v menším kolektivu prosazují a projevují. Dětem nedáváme pokyn pro hromadnou činnost. Motivací se snažíme v dětech probudit zájem o daný úkol. Vždy sledujeme, aby některé dítě nedávalo přednost pouze jedné činnosti, ale vyváženě se  setkávalo s různými aktivitami. Děti mají dostatek času k dokončení práce i hry, často tvoří „na pokračování“.
 • V době hlavních prázdnin je provoz omezen, nebo přerušen.
 • Zápis do mateřské školy bývá  v termínu od 2.5.-16.5 .  V průběhu roku mohou být děti přijímány pouze, když není naplněna kapacita MŠ.
 • Veřejnost je o zápisu vč. příslušných kritérií pro přijetí dětí do MŠ informována na veřejných vývěskách a webových stránkách školy.
 • Kritéria stanovuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem.
 • Rodiče mají možnost se po domluvě dohodnout na konzultačních hodinách s učitelkou. Při adaptaci nových dětí je rodičům nabídnuto zapojení do celodenního výchovného programu v MŠ.

4.1. Dětská práva podle úmluvy o právech dítěte, (tak jak jsou uplatňována v naší mateřské škole).

4.1.1. Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit):

 • Prostředí naší mateřské školy je hezké, čisté a vlídné.
 • Mám pravidelný denní řád, který znám a vím, co se kdy a kde bude dělat.
 • V průběhu dne si hraji a učím se tak, aby mě to bavilo a nebyl jsem unavený.
 • Mám zdravý a pestrý jídelníček, mám odpovídající množství jídla po celý den.
 • Ve třídách i na zahradě mám po celý den k dispozici nápoje.
 • Každý den mám zajištěný dostatek pohybu (ve třídě, na zahradě, na vycházkách).
 • Paní učitelka nedovolí, aby si mě ze školky odvedl někdo neznámý.

4.1.2. Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny):

 • Děti i paní učitelky mi říkají mým jménem.
 • Když chci, mohu říkat paní učitelce jménem.
 • Když nemám velký hlad, mohu sníst jen tolik, kolik chci.
 • Když mi něco nechutná, nemusím to jíst.
 • Říkám, co si myslím, i když se mohu mýlit.
 • Mohu si vybrat kamaráda, se kterým si chci hrát.
 • Mohu si sám vybrat hračku.
 • Mohu si odpočinout, když potřebuji.

4.1.3. Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,…).

 • Znám všechny paní učitelky, paní kuchařky i paní uklízečky.
 • Každý den mě paní učitelka přivítá a usměje se.
 • Když se o něco snažím, něco se mi podaří, paní učitelka si všimne a ocení to.
 • Když se mi nedaří, něco mě bolí, paní učitelka mi vždycky pomůže.
 • Když se mi něco nelíbí, něco nechci, mohu to říct a domluvit se, co s tím budeme dělat.
 • Znám pravidla, která se musí dodržovat, aby se nám všem ve školce líbilo.

4.1.4. Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,…).

 • Můžu si hrát, běhat, skákat, smát se, abych byl hodně zdravý a veselý.
 • Dospělí mě mají naučit, abych se ke všem lidem choval/a slušně, i když jsou jiní, než já.
 • Můžu dělat, co mě baví, co mě zajímá a pro co mám nadání
 • Když chci, mohu si hrát sám, mít svoje místo, kam nikdo nesmí.

4.1.5. Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,…).

 • Mám možnost samostatně pracovat a rozhodnout se, co budu dělat.
 • Dospělí se mnou mluví tak, abych tomu rozuměl/a.
 • Mám dostatek času na dokončení her, obrázků, stavebnic, úkolů, jídla, a jiných činností.
 • Mám spoustu možností poznávat nové a nové věci a prožívat nové zážitky.
 • Mám možnost poznávat svět a věci kolem sebe tak, že si to sám zkusím.

5     CHARAKTERISTIKA ŠVP

 • Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a odráží podmínky naší mateřské školy a způsob práce s dětmi, který používáme.
 • ŠVP si dále rozpracováváme do jednotlivých časových úseků a témat, které zohledňují RVP pro předškolní vzdělávání. Přizpůsobujeme je věku dítěte.
 • V naší mateřské škole dbáme na to, aby děti vítalo klidné a podnětné prostředí, vlídná paní učitelka, aby dítě prožívalo pohodu citovou, fyzickou i sociální.
 • Základem komunikace je vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost, zdvořilost o rovnocenné postavení dětí, podporovat jejich samostatnost, povedeme je k vzájemnému přátelství. Respektujeme také individuální potřeby dítěte, pečujeme o dostatečný pitný režim a zdravý životní styl.
 • Mateřská škola podporuje nadání a talent dětí vytvářením vhodné vzdělávací nabídky. Stanovuje vyšší úroveň obtížnosti úkolu, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu.
 • Spolupracuje se školským poradenským zařízením, doporučí směr rozvoje dítěte – sportovní, výtvarný apod.
 • V rámci ŠVP se zaměřujeme na environmentální výchovu a logopedickou prevenci.
 • Mateřská škola každoročně realizuje krátkodobé vzdělávací programy – „Projektové dny“, které trvají zhruba 1 a 1/2měsíce. Jsou věnovány jednomu tematickému celku.
 • Mateřská škola má také krátkodobé vzdělávací programy zaměřené přímo na předškolní děti, ale i děti s odloženou docházkou.

Enviromentální výchova

 • Vést děti k ekologickému cítění a vnímání okolního světa.
 • Pomáhat dětem objevovat jejich vztah k přírodě.
 • Přírodu na naučných vycházkách, ale i při různých výukových programech pozorovat, zkoumat a objevovat.
 • Snažit se vychovávat děti k ohleduplnosti a vést je v přiměřené míře k odpovědnosti k přírodě, životnímu prostředí, sobě i druhým.

Logopedická prevence

 • Rozvoj verbální i neverbální komunikace.
 • Zlepšení jazykového citu.
 • Více rozvinout smysl pro rytmus a dělení slova na hlásky a slabiky.

. Rámcové cíle (záměry) předškolního vzdělávání:

 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.
 2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

HLAVNÍ CÍLE:

 • Umožnit každému dítěti dle své individuality všestranný rozvoj a předávat mu takové informace a poznatky, aby z něj vyrůstal vnímavý, pozorný, ohleduplný, sebejistý a samostatný človíček.
 • Utvořit prostředí plné dobrých vztahů, týmové spolupráce a rodinné atmosféry.
 • Zajistit kvalitní výchovu a vzdělávání.

DALŠÍ CÍLE:

 • Učit děti slušnému chování a dodržování pravidel.
 • Učit děti především na základě jejich vlastního prožitku.
 • Poskytovat dětem dostatek prostoru pro volné hry a spontánní aktivity.
 • Posilovat a rozvíjet prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem

(v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině). Vytvoření podvědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společenství, planetou Zemí.

 • Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu. Vytváření elementárního podvědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.
 • Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu.
 • Vést dokumentaci a zaznamenávat individuální pokroky ve vývoji dítěte.
 • Informovat rodiče o veškerém dění v mateřské škole dostupnými prostředky (nástěnky, webové stránky, e-mail aj.).
 • Nabídnout rodičům možnost individuálních schůzek.
 • Připravovat nejen pro rodiče, ale i širokou veřejnost různé akce a umožnit rodičům k zapojení se do připravovaných akcí.
 • Spolupracovat se zřizovatelem na pořádání akcí a společných projektech.
 • Rozvíjet dále spolupráci s okolními MŠ a ZŠ.

Klíčové kompetence (výstupy) předškolního vzdělávání:

 1. Kompetence k učení
 2. Kompetence k řešení problémů
 3. Kompetence komunikativní
 4. Kompetence sociální a personální
 5. Kompetence činnostní a občanské

6     VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP

6.1. Integrované bloky:

6.1.1  TĚŠÍME SE DO ŠKOLKY

6.1.2  FOUKEJ, FOUKEJ VĚTŘÍČKU

6.1.3  BARVY PODZIMU

6.1.4  VÁNOČNÍ ČAS

6.1.5  ZIMA JE TU

6.1.6  SVĚT KOLEM NÁS

6.1.7  JARO PŘICHÁZÍ

6.1.8  JDEME NA PROCHÁZKU

6.1.9  MOJE RODINA

6.1.10 TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

6.1. Popis integrovaných bloků

6.1.1  TĚŠÍME SE DO ŠKOLKY

HLAVNÍ CÍLE:

 • Seznámení dětí s prostředím mateřské školy a třídy.
 • Seznámení s novými kamarády a dospělými jak pedagogickými, tak správními zaměstnanci.
 • Vytvořit každému dítěti vhodné podmínky a zázemí k jeho adaptaci.
 • Vytvořit společná pravidla pro soužití na třídě.

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • Zvládnout sebeobsluhu.
 • Rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev.
 • Usnadnit dětem jejich vstup do mateřské školky vhodnou organizací a laskavým přístupem.
 • Učit se společně si hrát a dodržovat stanovená pravidla (respektovat kamaráda).
 • Podporovat dětská přátelství.
 • Posilovat prosociální chování ve vztahu k dospělým.
 • Seznámit děti se světem lidí, kulturou a uměním.
 • Osvojovat si základní poznatky o prostředí, v němž dítě žije.

Návrh činností:

 • volné hry na zahradě
 • volné výtvarné činnosti
 • jednoduché pohybové hry
 • vytvoření a stanovení pravidel
 • jednoduché říkanky, básničky
 • komunitní kruh
 • oslava narozenin
 • rozhovory

Centra aktivit:

Výtvarné činnosti:

společné zážitky z prázdnin, malování, práce s vodovkami, ….

Pohybové činnosti:

seznamovací hry, cvičení motivované básničkami, básničky a říkadla doplněná o pohyb, pohybové hry, reakce na povel, překážkové dráhy,….

Hudební činnosti:

jednoduché pohybové hry, tanečky, rozezpívání, zpívání po předehře, řečové a rytmické hry,…

6.1.2    FOUKEJ, FOUKEJ VĚTŘÍČKU

HLAVNÍ CÍLE:

 • Pozorování změn v přírodě, spojených s typickými znaky podzimu.
 • Děti učit všemi smysly vnímat a rozlišovat různé druhy ovoce a zeleniny.
 • Seznámit děti s podzimními pracemi na poli, zahradě a v lese.

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • Rozvíjet slovní zásobu.
 • Rozvíjet a užívat všechny smysly, uvědomění si vlastního těla.
 • Vytvářet základy pro práci s informacemi.
 • Postupně vést k získávání citové samostatnosti.
 • Podporovat verbální i neverbální komunikaci mezi dětmi i ve vztahu s dospělými.
 • Rozvíjet společenský a estetický vkus.
 • Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný.
 • Získávat nové poznatky o živé i neživé přírodě.

Návrh činností:

 • pozorování přírody, vycházky do okolí
 • pohybové a hudebně pohybové hry
 • hry a práce s přírodninami
 • výtvarné a pracovní činnosti
 • zapojení všech smyslů
 • využití knížek, obrázků, fotografií
 • Orffovy hudební nástroje
 • modelování

Centra aktivit:

Výtvarné činnosti:

zachycení tvaru a barvy ovoce, zeleniny a přírodnin, modelování, malování temperami, využití přírodnin (stavby domečků, kreslení klacíkem do písku,…)

Pohybové činnosti:

překážkové dráhy při vycházkách, hry na zvířata pohybové hry, ,…..

Hudební činnosti:

podzimní písničky, zpívání jednotlivců, jednoduchý doprovod na Orf. nástroje,……

6.1.3   BARVY PODZIMU

HLAVNÍ CÍLE:

 • Naučit děti uvědomovat si krásy podzimu.
 • Učit se vnímat detaily podzimní přírody.
 • Seznámit je se s možností využití některých přírodnin.
 • Umožnit dětem vnímat rozmanitost podzimní přírody.
 • Všímat si podobnosti i odlišnosti (listnaté a jehličnaté stromy, počasí).

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • Rozvíjet jemnou i hrubou motoriku.
 • Osvojovat si poznatky o těle a zdraví.
 • Rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka i další sdělení verbální a neverbální (výtvarné, hudební, …).
 • Posilovat přirozené poznávání (zvídavost, radost, zájem, …).
 • Rozvíjet kooperativní dovednosti.
 • Vnímat a přijímat základní hodnoty ve společnosti.
 • Vytvářet podvědomí o kráse barevného světa kolem nás.

Návrh činností:

 • pozorování přírody, vycházky
 • hudební činnosti
 • výtvarné a tvořivé činnosti
 • dechová a relaxační cvičení
 • rozvoj grafomotoriky
 • využití přírodnin ve výtvarné a pracovní výchově
 • sběr přírodnin
 • námětové hry

Centra aktivit:

Výtvarné činnosti:

využití přírodnin v pracovní výchově, modelování, malování, práce s vodovkami, pastely, využití odpadového materiálu (roličky od toaletního papíru, přírodniny, ……)

Pohybové činnosti:

cvičení motivované básničkami, básničky a říkadla doplněná o pohyb, pohybové hry, reakce na povel, soutěže, soutěživé hry, plnění jednoduchých úkolů, ……

Hudební činnosti:

pohybové hry, tanečky, zpívání po předehře, řečové a rytmické hry, hudební hádanky, sluchové hry

6.1.4   VÁNOČNÍ ČAS

HLAVNÍ CÍLE:

 • Připravit děti na nejkrásnější svátky v roce.
 • Přiblížit dětem zvyky a tradice.
 • Směřujeme k vánočnímu vystoupení pro rodiče.
 • Využívat metody prožitkového učení a dramatické výchovy.

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • Rozvíjet a zdokonalovat dovednosti v oblasti jemné motoriky.
 • Rozvíjet kultivovaný projev.
 • Rozvíjet řečové schopnosti.
 • Využívat tvořivost.
 • Rozvíjet mravní i estetické vnímání.
 • Podporovat schopnosti a dovednosti pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem.
 • Rozvíjet estetické cítění.

Návrh činností:

 • pohybové a hudebně pohybové hry
 • námětové hry
 • dramatizace
 • výtvarné a pracovní činnosti
 • zpěv, recitace
 • využití hudebních nástrojů

Centra aktivit:

Výtvarné činnosti:

výstava obrazů, výtvarné ztvárnění Vánoc, výzdoba třídy a šaten, výroba dárků pro kamarády a rodiče

Pohybové činnosti:

cvičení ve dvojicích, lokomoční pohybové činnosti, cvičení podle CD, protažení a procvičení celého těla, relaxace, …..

Hudební činnosti:

písničky s vánoční tématikou, zpívání skupinek a jednotlivců, doprovod na Orffovy nástroje, tanečky, hudebně pohybové hry s tématem Vánoc

6.1.5   ZIMA JE TU

HLAVNÍ CÍLE:

 • Zaměřit se a přiblížit dětem hlavní charakteristické znaky zimy

sníh využíváme k zábavě, hrám a sportu.

 • Děti se seznamují s různými druhy oblečení pro typické roční období.

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • Rozvíjet psychickou i fyzickou zdatnost.
 • Osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu.
 • Posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, radost, …).
 • Získávat relativní citovou samostatnost.
 • Rozvíjet základní kulturně společenské postoje a dovednosti tvůrčí činnosti.
 • Aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny.
 • Přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám.

Návrh činností:

 • kreslení a malování
 • vyzkoušení nových technik ve výtvarné výchově
 • pohybová cvičení a hry
 • vytvoření zimních her
 • hry na sněhu a se sněhem na školní zahradě
 • básničky, písničky se zimní tématikou
 • experimentování se sněhem
 • sáňkování, bobování

Centra aktivit:

Výtvarné činnosti:

zachycení postavy při sportu, malování postav, obarvení sněhu, využití sněhu k postavení sněhuláka (sochy ze sněhu)

Pohybové činnosti:

nácvik hodu horním obloukem sněhovou koulí, klouzání na ledu, sáňkování, bobování, sportovní hry na sněhu a se sněhem

Hudební činnosti:

písničky se zimní tématikou, tanec na reprodukovanou hudbu, artikulační a řečové hry,…

6.1.6   SVĚT KOLEM NÁS

HLAVNÍ CÍLE:

 • Snažit se rozvíjet představivost, tvořivost, reaktivní myšlení a výtvarné dovednosti.
 • Rozvíjet komunikační dovednosti zaměřené na rozvoj slovní zásoby.
 • Seznámit děti s Masopustem a jeho zvyky a tradicemi.
 • Předškoláci se intenzivně připravují na zápis do základní školy.

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností.
 • Uvědomění si vlastního těla.
 • Osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka.
 • Vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení.
 • Získávat schopnosti záměrně řídit své chování a ovlivňovat vlastní situaci.
 • Chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztahu k druhým.
 • Osvojit si základní poznatky o prostředí, v němž dítě žije.
 • Chápat, že svět je proměnlivý, vše se vyvíjí a vzájemně se ovlivňuje.

Návrh činností:

 • námětové hry
 • dramatizace
 • výroba masek
 • výzdoba třídy
 • malování, kreslení
 • rozhovory nad obrázky, knížkami,  …

Centra aktivit:

Výtvarné činnosti:

stříhání, lepení, malování, výzdoba na Karneval, výroba masky, ….

Pohybové činnosti:

lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti, relaxace, dodržovat stanovená pravidla při pohybových hrách, …

Hudební činnosti:

společná diskotéka, zpívání do mikrofonu, zpívání po předehře, …..

6.1.7   JARO PŘICHÁZÍ

HLAVNÍ CÍLE:

 • Pozorování změn v přírodě v souvislosti s nadcházejícím jarem.
 • Seznámit děti s živou a neživou přírodou.
 • Rozvíjet v dětech úctu k životu ve všech jeho formách.
 • Zaměřit se na rozvoj grafomotoriky („psaní“, kreslení, dokreslování obrázků apod.).
 • Rozvoj rytmizace, zrakového a sluchového vnímání.

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • Vytvářet si správné postoje ke zdravému životnímu stylu.
 • Rozvíjet mravní i estetické vnímání, cítění a prožívání.
 • Rozvíjet schopnosti citové vztahy vytvářet a plně je prožívat.
 • Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti.
 • Vytvářet základy ke světu a k životu.
 • Všímat si zajímavosti života v přírodě.

Návrh činností:

 • hudebně pohybové hry
 • pohybové hry
 • pozorování přírody, pokusy
 • malování, kreslení
 • výtvarné a tvořivé dílny
 • zapojení všech smyslů
 • grafomotorická cvičení
 • vycházky do přírody
 • knihy, obrázky

Centra aktivit:

Výtvarné činnosti:

malování jarní přírody a zvířat – zachycení základních charakteristických rysů, malování venku na školní zahradě, vytvoření herbáře, …..

Pohybové činnosti:

pohybové hry s míčem, skákání panáka, skluzavky, kolotoč – využití všech prvků na zahradě, cvičení motivované jarem, využití padáku, ….

Hudební činnosti:

písničky s jarní tématikou, rozlišování jednotlivých hudebních nástrojů, poslech hudby, ….

6.1.8   JDEME NA PROCHÁZKU

HLAVNÍ CÍLE:

 • Zaměřit se na lidové tradice spojené s Velikonocemi.
 • Využívat netradiční techniky ve výtvarné i pracovní výchově.
 • Rozvíjet komunikativní dovednosti (jarních básní, říkadel, koled, písní a pohybových her).
 • Aktivně zapojit rodiče v rámci výtvarných velikonočních dílen.

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • Rozvíjet pohybové a manipulační schopnosti.
 • Upevňovat výslovnost, představivost a fantazii.
 • Rozvíjet kooperativní dovednosti.
 • Vytvořit si povědomí o mezilidských morálních hodnotách.
 • Rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách.

Návrh činností:

 • námětové, konstruktivní hry
 • pozorování přírody
 • vycházky do přírody
 • hudební a hudebně pohybové hry
 • Kimovy hry
 • malování, kreslení, tvořivé dílny
 • grafomotorická cvičení

Centra aktivit:

Výtvarné činnosti:

výzdoba ke svátkům jara, malování kraslic, zapojení rodičů v rámci velikonoční výtvarné dílny, využití přírodnin

Pohybové činnosti:

překážkové dráhy, soutěživé hry, soutěže družstev, protažení celého těla v rámci rozcvičky, tanec na hudbu…..

Hudební činnosti:

vokální činnosti, sluchové rozlišování zvuků, rytmické hry, řečové a artikulační hry,….

6.1.9   MOJE RODINA

HLAVNÍ CÍLE:

 • Prohlubovat citové vztahy k členům rodiny.
 • Podporovat vytvoření si povědomí o sounáležitosti s okolním světem a s dětmi jiných národností.
 • Zaměřit se na rozvoj grafomotoriky („psaní“, kreslení, dokreslování obrázků apod.).
 • Rozvoj rytmizace, zrakového a sluchového vnímání.

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • Osvojovat si věku přiměřené dovednosti.
 • Rozvíjet kultivovaný projev.
 • Posilovat citové vztahy k rodině.
 • Upevňovat citové vztahy ke svému okolí.
 • Učit se chránit bezpečí své i druhých.
 • Vytvářet základní, kulturní a společenské postoje.
 • Rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách.

Návrh činností:

 • fotografie, obrázky, knihy
 • malování, kreslení
 • výroba dárků
 • písničky, básničky, říkadla
 • námětové hry
 • pohybové a hudebně pohybové hry
 • dramatizace

Centra aktivit:

Výtvarné činnosti:

kresba a malování podle fotografií, zachycení postav malbou (maminka, tatínek,…), využití odpadového materiálu, výroba dárků, …..

Pohybové činnosti:

cvičení ve dvojicích, cvičení motivované prací rodičů a v domácnosti, pohybové hry s míčem,…

Hudební činnosti:

jednoduchý doprovod na Orff. nástroje, využití kuchyňského nádobí a náčiní v hudební výchově, …..

6.1.10         TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

HLAVNÍ CÍLE:

 • Zaměření se na upevňování všech poznatků, které si děti osvojily během celého školního roku.
 • Využití teplého počasí k delším pobytům na zahradě.
 • Připravit rozmanité akce pro děti (školní výlet, pyžamový den, skákací hrad apod.).

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost.
 • Podporovat a rozvíjet zájem o učení.
 • Vytvářet základy pro práci a informacemi.
 • Osvojit si relativní citovou samostatnost.
 • Posilovat prosociální vztahy mezi dětmi.
 • Budovat aktivní postoj ke světu, připravovat společné slavnosti.
 • Vytvořit povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, planetou Zemí.

Návrh činností:

 • hry s vodou
 • rozhovory na téma prázdniny
 • hry s padákem
 • kreslení  a malování
 • opakování písní a básní
 • grafomotorická cvičení
 • pohybové a hudebně pohybové hry
 • pobyt v přírodě

Centra aktivit:

Výtvarné činnosti:

kreslení a malování venku, využití prstových barev, sochy z písku, obarvení vody v kalužích, výstava na téma „Kam pojedu na prázdniny“, kresba křídou na chodník…..

Pohybové činnosti:

sportovní hry na třídách i společné, jízda na koloběžkách, skákání panáka, skluzavky, překážkové dráhy, míče …..

Hudební činnosti:

hudební hádanky, rozlišování hudebních nástrojů podle zvuku, přiřazování zvuků k nástrojům, poslech zvuků přírody,…..

.

7     PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLIGICKÝCH JEVŮ

– šikana, vandalismus, násilné chování

8.1. Charakteristika

 • Pedagogické pracovnice v rámci výchovného působení průběžně poučují děti s možnými riziky, ohrožením zdraví a bezpečnosti při všech činnostech.
 • Zároveň seznamují děti s konkrétními bezpečnostními pokyny, se zásadami bezpečného chování ve škole i mimo školu.
 • Bezpečnostní pravidla se průběžně zapisují do přehledu výchovné práce.
 • Mateřská škola zatím konkrétní sociálně patologické jevy zatím  neřešila, ale vyskytly se zde i náznaky, které mohou v dalším věkovém období přerůst do šikany, vandalismu a násilnému chování.

8.2. Plnění plánu

 • Zajišťují pedagogické pracovnice i ostatní zaměstnanci školy.

8.2.1. Čas – v průběhu celého roku.

8.2.2. Cíle

 • Téma: Těšíme se do školky
 • Je nutné podporovat a utvářet vztahy mezi vrstevníky, navzájem si pomáhat.
 • Vytvořit si pravidla soužití.
 • Vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije.
 • Seznámit děti s kulturními tradicemi.
  • Téma: Barvy podzimu
 • Vést děti k vnímání živé přírody, k zdravým životním návykům a postojům.
 • Osvojit si poznatky o těle.
 • Osvojit si dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a to i kolem sebe.
  • Téma: Zima je tu
 • Zapojit děti do společenských slavností, spoluutvářet zdravé a bezpečné prostředí.
 • Rozvíjet schopnosti a dovednosti, vytvářet své pocity, dojmy a prožitky.
 • Rozvíjet základní kulturně společenské návyky a dovednosti u dětí.
  • Téma: Jaro přichází
 • Rozvíjet citový vztah k přírodě.
 • Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému.
 • Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, tak v mateřské škole a na veřejnosti.
  • Téma: Těšíme se na prázdniny
 • Přiznávat stejná práva druhým a respektovat je.
 • Dodržovat herní pravidla.
 • Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.
  • Prostředky k naplnění plánu
 • Průběžně po celý rok:
 • Vycházky do okolí.
 • Beseda a ukázky zvířat.
 • Návštěva divadla.
 • Návštěva ZOO.
 • Návštěva školy, školky, pošty, knihovny, logopeda, integrovaného záchranného systému.
 • Různé hry v rámci témat aj.
  • Pedagogické zásady a metody pedagogické práce

Ve výchovně vzdělávací práci s dětmi dodržujeme základní pedagogické zásady a používáme zejména metody, které vedou děti k aktivitě, experimentování, hledání, k přemýšlení a formulování vlastních názorů a ke zdravému sebevědomí.

Uvedenými pravidly se řídí celý pedagogický kolektiv mateřské školy.

8.4.1. Zásady:

 • zásada úcty ke každému člověku – úcta ke druhým lidem i k sobě samotnému jsou dva základní projevy lidské důstojnosti. Respektujeme a vážíme si každého dítěte, s jeho individuálními a osobními potřebami. Chválíme, důvěřujeme, posilujeme sebedůvěru dětí.
 • zásada ohledu na věkové a individuální zvláštnosti – uplatňujeme takové nároky, které odpovídají možnostem a schopnostem každého dítěte, které je podněcují, dávají mu naději na úspěch a přispívají k jeho optimálnímu rozvoji.
 • zásada opory o kladné rysy dítěte – denním intenzivním kontaktem dítě dobře poznáváme, snažíme se nacházet a vyzvedávat jeho kladné stránky, oceňujeme konkrétní úspěchy, negativním projevům se snažíme předcházet, empaticky je usměrňovat, volíme postupy vhodné a účinné v předškolním věku.
 • zásada aktivity dětí – vědomosti a dovednosti předáváme dětem prostřednictvím vlastního poznání a vlastní činnosti, využíváme názorných a praktických metod, používáme dostatek materiálů a pomůcek, volíme metody s přímou účastí dítěte (hry, projekty, dramatizace, dialogy, apod.). Vyhýbáme se metodám, kdy je dítě v roli pasivního posluchače či přijímatele hotových poznatků.
 • zásada demokratického vztahu mezi učitelem a dítětem – vytváříme pro děti prostředí plné důvěry, pochopení, využíváme neformální autority učitelky, jsme důsledné při dodržování pravidel a zásad bezpečnosti dětí. Dáváme dětem možnost, aby se v adekvátních situacích demokraticky rozhodovaly, podporujeme schopnost vyjádřit svůj názor, obhájit se.
 • zásada všestranného rozvoje osobnosti učitele – soustavně a cíleně se vzděláváme, zaměřujeme se na rozvoj pedagogických a psychologických kompetencí, rozvoj komunikačních schopností i celkový osobnostní rozvoj.  Vzděláváme se rovněž v oblastech, které přímo nesouvisí s oblastí předškolního vzdělávání, ale rozvíjí celkovou vzdělanost a přehled každé učitelky.
 • zásada názornosti – při práci s dětmi se snažíme volit takové činnosti, při kterých je zapojeno více smyslů (zrak, sluch, hmat, čich, chuť). Využíváme aktivity dětských smyslů, touhy dětí po poznání a chuti se účastnit zajímavých činností, hledáme přitažlivé motivace.
 • zásada trvalosti – S. Kovaliková: zapamatujeme si 10% z toho, co slyšíme, 15 % toho, co vidíme, 20 % toho, co současně vidíme i slyšíme, 40 % toho, o čem diskutujeme, 80 % toho, co přímo zažijeme nebo děláme, 90 % toho, co se pokoušíme naučit druhé. Tento poznatek nás vede k volbě optimálních metod a činností s dětmi.
 • zásada soustavnosti – poznatky dětem předáváme jako logickou soustavu, kde na sebe jevy a události navazují a jsou propojené v dynamický systém. Tento požadavek je splněn strukturou školního vzdělávacího programu a strukturami třídních vzdělávacích programů.
 • zásada cílevědomosti – s dětmi pracujeme s vědomím cíle, ke kterému záměrně směřujeme a uvědomujeme si integritu rámcových a dílčích cílů předškolního vzdělávání. Při plánování výchovného procesu respektujeme vnější i vnitřní podmínky a pružně na ně reagujeme.
 • zásada vědeckosti – při plánování a realizaci programů pro děti se řídíme současnými poznatky a informacemi, bereme na vědomí současný svět a společnost, připravujeme děti pro život v současnosti a budoucnosti. Informace předáváme dětem tak, abychom respektovaly jejich individuální vývojové možnosti.
 • zásada spojení výchovy se životem – připravujeme děti pro život v reálném světě, hledáme témata, která jsou jim blízká, která vycházejí z dětského světa, která odpovídají podmínkám naší mateřské školy.
 • zásada spolupráce všech vychovatelů – spolupracujeme s rodiči našich dětí, hledáme nové formy spolupráce. Kooperujeme mezi sebou v mateřské škole, využíváme potencionálu našich pedagogů ku prospěchu celé mateřské školy.
 • Metody a styly pedagogické práce:
 • názorné metody, které vedou k přímému smyslovému poznání světa. Při činnostech s dětmi používáme reálné pomůcky, ukazujeme dětem svět, jaký skutečně je. Chodíme na poznávací vycházky, navštěvujeme místa, o kterých si s dětmi povídáme, využíváme programy se živými zvířaty, apod. Obrázky slouží jako nezbytný doplněk reálného poznávání světa.
 • praktické metody, vedoucí k bezprostřední manipulaci s věcmi a jevy. Praktické činnosti, při kterých jsou děti aktivní, mohou si vyzkoušet práci s mnoha různými materiály, surovinami. Učí se pracovním návykům, poznávají přirozenou cestou fyzikální a chemické zákonitosti, přírodní procesy, uplatňují smyslové vnímání, apod.
 • prožitkové učení, které vzbuzuje radost a motivuje dítě k dalšímu poznávání a objevování. Dítě získává nové zkušenosti především tím, že něco dělá a že to, co dělá, prožívá. Jedná se o styl pedagogické práce, který má své charakteristické znaky:
 • spontaneita
 • objevnost
 • komunikativnost
 • prostor pro aktivitu a tvořivost
 • konkrétní činnosti: manipulace, experimentování a hra
 • celostnost (účast všech smyslů)
 • kooperativní učení, které rozvíjí schopnost komunikace, spolupráce, vede k samostatnosti a ke hledání možných řešení. Podpora a prohlubování schopnosti spolupracovat v menších i větších skupinách, minimalizace řízení činnosti ze strany učitelky, citlivá pomoc dětem, které si nevědí rady. Nabídka více možností řešení, vedení dětí k rozhodování, odpovědnosti za své rozhodnutí.
 • Projektové vzdělávání
 • Ve třídách jsou upřednostňovány dlouhodobé tematické projekty, vycházející z obsahu ŠVP.
 • V projektech jsou dětem předávány odpovídající znalosti a dovednosti systematicky, srozumitelně, s využitím všech výše uvedených metod a dalších postupů, které odpovídají úrovni tříd.
 • Děti nejsou zahlcovány neúměrným množstvím informací a podnětů, důraz je kladen na praktickou zkušenost, prožitek, opakování, vlastní iniciativu a samostatnost. 
 • Děti jsou vedeny k hledání a objevování, k řešení problémů, k aktivitě a spolupráci. V projektech je vždy brán zřetel na EVVO (vytváření odpovídajícího vztahu dětí ke společenskému i přírodnímu prostředí).

8     EVALUAČNÍ SYSTÉM

 • Týdenní plány budou kontrolovány z hlediska souladu s ŠVP. Toto hodnocení povede k zamyšlení a vytvoření nových cest pro zlepšení naší práce.
 • Vnitřní evaluace probíhá na úrovni třídy a školy.

8.1.         Autoevaluace v rámci třídy

 • Provádí je učitelky a hodnotí, nakolik jsou splňovány vzdělávací cíle, zaznamenávají individuální rozvoj dětí.
 • Hodnocení tematického celku učitelky provádějí po jeho skončení.
 • Podle získaných výsledků ho dál mění či obměňují a obohacují o nové náměty, 1x za měsíc.
 • Hodnocení směrem k dětem učitelky provádějí průběžně, hodnotí jejich úspěchy či nezdary – denně dle potřeby a problému.
 • Hodnocení ústně provádí učitelky v průběhu každého dne, opět hodnotí zdary i nezdary dětí.
 • Do připravených tabulek zapisují pokroky dětí ve všech vzdělávacích oblastech – 2x ročně.

8.2.    Autoevaluace v rámci školy

8.2.1.  Podklady pro zpracování vlastního hodnocení školy

 • týdenní plány
 • školní vzdělávací program
 • další pedagogická dokumentace
 • hospitační záznamy
 • informace, zprávy, dotazníky

8.2.2.  Oblasti hodnocení, techniky vyhodnocování, časový plán a odpovědnost

 • Podmínky pro vzdělávání
 • personální
 • materiální
 • ekonomické
 • technické
 • hygienické
 • Techniky vyhodnocování:
 • analýza dokumentace
 •  kontrola na místě
 •  hospitace
 •  revize
 •  Rozbory
 • Komplexní vlastní hodnocení školy probíhá nejdéle za období tří školních roků.

8.3.    Pravidla vnitřní evaluace a hodnocení mateřské školy

 • Evaluace témat a podtématCíl: Vyhodnocení stanovených závěrů, prověřit naplnění stanovených záměrů, opatření do dalšího navazujícího bloku.Kdy: Po skončení tématu a podtématu.Nástroje: Denní konzultace pedagogických pracovnic, rozhovory s rodiči, záznamy v pedagogických poradách, vystoupení pro rodiče, webové stránky školy + odezva, komentáře.Kdo: Pedagogické pracovnice.
 • Evaluace individuálních plánůCíl: Zhodnotit osobní pokroky dítěte s odkladem školní docházky.Kdy: Podle potřeby (přítomnosti dětí).Nástroje: Záznam ve složce OŠD, konzultace učitelek, konzultace s rodiči, spolupráce s psychologem.Kdo: Pedagogické pracovnice.
 • Záznamy a hodnocení dětí
 • Cíl: Přehled o rozvoji a vývojových pokrocích dětí.Kdy: Průběžně dle aktuální potřeby a situace.Nástroje: Grafické záznamy do archů, stanovení případných opatření, konzultace učitelek, s rodiči, pedagogické porady.Kdo: Pedagogické pracovnice.
 • Soulad TVP – ŠVP – RVP
 • Cíl: Hodnocení naplňování záměrů, vzdělávacího obsahu, podmínek, metod, forem práce, spoluúčasti rodičů.
  • Kdy: Během roku + 1 x ročně v „hodnocení školy“.
  • Nástroje: Záznamy: Složky dětí, hospitace, konzultace, vystoupení dětí, pracovní porady, kronika.
  • Kdo: Ředitelka, učitelka, zaměstnanci školy, rodičovská veřejnost.

9.3.5. Průběh vzdělávání

 • Evaulace průběhu vzdělávání bude zaměřena na hodnocení vlastního vzdělávacího procesu, používání metod a forem práce, uplatnění nových poznatků a zkušeností, naplnění cílů a záměrů ŠVP.

9.3.5.1. Osobní rozvoj pedagogů

9.3.5.1.1. Cíl: Uplatnění nových poznatků z DVPP ve vlastní práci, autoevaluace vlastního vzdělávacího procesu, dalšího osobnostního růstu.

9.3.5.1.2. Kdy: Průběžně, po absolvování školení.

9.3.5.1.3. Nástroje: Konzultace, samostudium, pedagogické porady.

9.3.5.1.4. Kdo: Ředitelka, pedagogické pracovnice.

9.3.5.2. Podmínky vzdělávání

9.3.5.2.1. Cíl: Zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP, kvalifikovanost týmu, DVPP, normativní počty pedagogických pracovníků x počty dětí, normativní počty provozních zaměstnanců. Efektivita personálního zabezpečení MŠ a ŠJ.

9.3.5.2.2.Kdy: Průběžně.

9.3.5.2.3.Nástroje: Vzdělávání pedagogických pracovníků, hospitace, denní konzultace, pracovní porady.

9.3.5.2.4.Kdo: Ředitelka.

9.3.6. Evaluace materiálních podmínek mateřské školy

9.3.6.1. Cíl: Zhodnotit  materiální podmínky školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP.

 • Budova, technický stav.
 • Vybavení tříd, nábytek.
 • Pomůcky, hračky.
 • Zahrada a její vybavení.
 • ŠJ – soulad s legislativou.
 • BOZP.

9.3.6.2. Kdy: Průběžně podle potřeby.

9.3.6.3. Nástroje: Revize, záznamy z pracovních porad, kontrolní činnost, jednání se zřizovatelem.

9.3.6.4. Kdo: Ředitelka mateřské školy.

9.3.7. Evaluace ekonomických podmínek

9.3.7.1. Cíl: Hodnocení činnosti v oblasti ekonomiky školy, sledování čerpání mzdových nákladů, účelnost, efektivnost hospodaření, rozbory čerpání příspěvku obce. Rozbor hospodaření – pololetní a roční uzávěrka. Sledování naplňování záměrů dle ročního prováděcího plánu a rozpočtu školy v oblasti mzdové i příspěvku obce.

9.3.7.2. Kdy: Průběžně, přehled čerpání 4x ročně.

9.3.7.3. Nástroje: Tabulky, zprávy a rozbory, kontroly ze strany zřizovatele, pracovní porady, konzultace.

9.3.7.4. Kdo: Ředitelka, účetní, starosta obce.

9.3.8. Evaluace organizačních podmínek školy

9.3.8.1. Cíl: Zhodnotit účelnost a vhodnost organizace a režimového uspořádání ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP.

9.3.8.2. Kdy: Průběžně.

9.3.8.3. Nástroje: Monitoring, kontrolní činnost, záznamy v pracovních poradách, konzultace s rozborem situace a následným řešením.

9.3.8.4. Kdo: Všechny pracovnice dle profesní odpovědnosti a náplně práce.

9.3.8.5. Kritéria pro přiznání osobního příplatku a mimořádných odměn

 • Samostatné a operativní odstraňování závad.
 • Zapojení do akcí mateřské školy.
 • Estetická úprava mateřské školy a okolí.
 • Prezentace mateřské školy na veřejnosti.
 • Ekonomické využívání materiálu a prostředků.

9.3.9.Spolupráce

 • Cílem této oblasti je vyhodnocení stanovených záměrů v ŠVP.

9.3.9.1. Evaluace spolupráce s rodinou

9.3.9.1.1. Cíl: Úspěšnost zvolených metod, forem, spolupráce a stanovených záměrů v této oblasti.

9.3.9.1.2. Kdy: Během celého roku.

9.3.9.1.3. Nástroje: Fotodokumentace, rozhovory s rodiči, třídní schůzky, společná setkání, webové stránky mateřské školy, komentáře rodičů, pracovní porady.

9.3.9.1.4. Kdo: Pedagogické pracovnice, rodiče, provozní zaměstnanci mateřské školy.

9.3.9.2. Evaluace spolupráce se ZŠ, zřizovatelem, veřejností

9.3.9.2.1. Cíl: Vyhodnotit kvalitu a účelnost zvolených metod ve vztahu naplnění stanovených záměrů v ŠVP.

9.3.9.2.2. Kdy: Průběžně podle podmínek a dané situace.

9.3.9.2.3.Nástroje: Konzultace, osobní setkání, plánované kontroly ze strany zřizovatele, prezentace mateřské školy na webových stránkách a časopise, vystoupení pro veřejnost, společné akce.

9.3.9.2.4. Kdo: Ředitelka, pedagogické pracovnice, provozní zaměstnanci, starosta obce.

 • Plán pracovních porad
 • Porada obsahuje:

A)Pedagogickou část.

B)Provozní část.

 • Kontrola plnění úkolů, hlavní pedagogický problém, různé, diskuse, připomínky, závěr, úkoly.
 • 2x – 3x týdně se konají operativní schůzky.
 • Září – listopad
 • Pracovní řád, projednání povinností všech zaměstnanců, Vnitřní a Organizační řád, Směrnice, BOZP, školení.
 • Projednání plnění cílů ŠVP.
 • Osobní ohodnocení a čerpání rozpočtu.
 • Kontrola plnění úkolů.
 • Jednotné působení při výchově vzdělávací práci.
 • FKSP.
 • Organizační věci.
 • Připomínky, diskuse.
 • Červen – Červenec
 • Hodnocení školního roku.
 • Spolupráce s rodinou.
 • Připravenost dětí na vstup do ZŠ.
 • Organizační věci.
 • Plán dovolených.
 • Spolupráce s OÚ.
 • Sponzorství.
 • Připomínky, diskuse.
 • Plán hospitací
 • Hlavní zaměření hospitaceZáří – Říjen – T – Sledování dostatku času i prostoru pro spontánní hru. Pěstování hygienických návyků, sebeobsluhy.

Vyváženost volnosti dětí s nezbytnou mírou omezení /bezpečnost/.

 • Leden – Únor – C – Využívání pomůcek, metodických listů. Přiměřenost a posloupnost nároků na děti při plnění úkolů.
 • Duben – Květen  – T – Stupeň dosažených znalostí z hlediska připravenosti na školu. Úroveň jazykového projevu dětí.
 • Práce učitelky je hodnocena v průběhu každého dne.

9      STRATEGICKÝ PLÁN

Strategický plán mateřské školy na roky 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026.

10.1. Cílem mateřské školy je vytvářet a zabezpečovat ovzduší pohody pro děti, uspokojovat jejich přirozenou zvídavost a rozvíjet individualitu jejich osobnosti. V pedagogické praxi uplatňovat aktivizující a interaktivní metody, upřednostňovat zážitkové učení, prostřednictvím kterých možno rovnocenně a vyváženě rozvíjet všechny stránky osobnosti dítěte. Hlavní výchovně-vzdělávací metodou je hra. Smyslem předškolní výchovy dětí v mateřské škole je  poskytnout dětem dostatek podnětů pro harmonický rozvoj jejich osobnosti a podporovat jejich zájem o získání nových poznatků. Pokračovat v osvědčených aktivitách mateřské školy a rozvíjet další aktivity pro prospěch dětí.

10.2.Pedagogická oblast:

10.2.1. Moderním vnímáním předškolní výchovy  a vzdělávaní  vycházet z potřeb  a práv dítěte, podporovat  jeho osobnostní rozvoj, probouzet a rozvíjet jeho možnosti tvořivě – humanistickou výchovou.

10.2.2. Respektovat  poslání  rodičů  a  rodinné  prostředí  dnešní  rodiny, posílit  spolupráci s rodinou a ostatní komunitou.

10.2.3. Postupovat s  ohledem na  reálné životní  situace

10.2.4. Vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený rozvoj osobnosti dítěte, spokojený život  a přípravu na vzdělávání v  základní škole i životě ve společnosti.

10.2.5. Zkvalitňovat realizaci pedagogicko-psychologické  diagnostiky s důrazem na přípravu   dětí do ZŠ. 

10.2.6. Vytvářet příznivou atmosféru  pro rozvíjení správné výslovnosti řečového   projevu dítěte.

10.2.7. Vytvářet podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

10.2.8. Zabezpečit formou kroužků rozvíjení zájmů a talentů dětí.

10.3.Oblastzvyšování odborné úrovně pedagogických a nepedagogických zaměstnanců:

Cílem je seznamovat se s inovačními tendencemi v předškolní pedagogice, aktivně spolupracovat se vzdělávacími institucemi a specializovanými pracovišti. Podporovat účast zaměstnanců na vzdělávacích aktivitách podle nabídky, poznatky si vzájemně odevzdávat na interních poradách, individuálně studovat doporučenou odbornou literaturu.

10.4. Řídící a kontrolní činnost: 

Cílem je zkvalitnit systém řídící a kontrolní práce, vycházet z potřeby zabezpečení kvality komplexního chodu MŠ. Činnost zaměřit na kvalitu plánování, na progresivní formy a metody práce ve výchově a vzdělávání, na odborně- metodickou činnost učitelek, na rozvoj individuality dítěte a na respektování jeho osobnosti, na dodržování hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů, na materiálně-technické zabezpečení školy v rámci finančních a sponzorských možností.

10.5. Rozvoj materiálně-technických podmínek:

Cílem je vytvářet materiálně-technické podmínky ve vztahu k stanoveným cílům a požadavkům MŠ. Získávat prostředky na realizaci aktivit pro děti a obnovu materiálně-technického zabezpečení.

10.6. Spolupráce s ostatní komunitou:

10.6.1. Cílem je prohlubovat spolupráci s rodinou, obcí a ostatní komunitou a podílet se na formování společenského vědomí v duchu předškolní výchovy a jejího významu pro komplexní rozvoj osobnosti. S rodiči rozvíjet spolupráci společných aktivit formou besídek, karnevalu, besed s odborníky, vystoupení dětí.

10.6.2. Cílem spolupráce s jinými komunitami jsou např. návštěvy knihovny, vzájemné návštěvy se ZŠ, vystoupení pro rodiče a seniory, vystoupení na akcích pořádaných obcí, výstavky. Spolupráci se specializovanými institucemi zabezpečit konzultacemi, besedami a depistážemi.

10.7. Analýza současného stavu:

 • Mateřská škola Korálek , příspěvková organizace, Polní 230, 251 01 Dobřejovice , byla zřízena 1.9.2003 jako jednotřídní MŠ s kapacitou 28 dětí. Od 11.11.2010 byla slavnostně otevřena další třída a kapacita mateřské školy rozšířena o 24 dětí na počet 52. V současnosti je kapacita mateřské školy – 48 dětí , pro děti s trvalým pobytem v obci Dobřejovice dostatečná. Vzhledem k navýšení kapacit okolních mateřských škol není problém s umístěním nespádových dětí. Ve školním roce 2023/2024 nebudeme žádat o udělení výjimky v počtu dětí.
Silné stránky  Slabé stránky
1. MŠ v novostavbě s výborným, moderním vybavením a zařízením.  Podrobnější prezentace aktivit v MŠ pro širší veřejnost
2. Pozitivní klima v MŠ s personálem splňujícím kvalifikační požadavky Nezapojení do celostátních soutěží.
3. Velký zájem rodičů o umístnění dětí do naší MŠ  
4. Zaměření ročních projektů s prohlubováním znalostí dětí  
5. Prostorové a materiální vybavení, didaktické pomůcky.  
6. Lokalita MŠ v blízkosti Průhonického parku a dojezdové vzdálenosti do Prahy.  
7. Orientace zaměstnanců na nové trendy a formy práce, kvalita stravování. Zájem o DVPP vzdělávání + školení.  
8. Rodinné prostředí školy, osobní vztahy.  
9. Zpravodaj – místní časopis  
10. Informace rodičům o aktivitách průběžně na WhatsApp.  
11. Systematická práce vad výslovnosti a řeči u dětí.  
   
Příležitosti Nebezpečí
1. Modernizování a zlepšování prostředí MŠ i zahrady. 1. Informační servis pro rodiče – osobní rozhovory – citlivě, ohleduplně ke skutečnosti.
2. Pozitivní postoj zřizovatele, po změně složení zastupitelů zůstává MŠ stále prioritou obce. 2. V případě změny postoje obce vzniká nebezpečí dostatečného finančního zabezpečení provozu.
3. Možnosti spolupráce s rodiči a spolky. 3. Nezdravá soupeřivost místních spolků.
4. Koncepce metodiky v oblasti logopedie. Denně v prostředí MŠ.  
5. Využití ICT technologií (interaktivní tabule, robotizace).  
6. DVPP – podle zájmů rozšiřování kvalifikace (logo, jóga).  
7. Využívání jiných forem a metod práce – projektová výuka (příloha)  
8. Zavedení logopedického screeningu.  
9. Přednášky pro rodiče, diskuse a besedy s odborníky.  
10. Spolupráce s MŠ v okolí.  
11. Možnost vyhovět dětem s různými stravovacími návyky. (Diety potvrzené lékařem)  
12. Setkávání s autory knížek pro děti. (Jiří Fixl)  

10.8. Prognóza:

 • Zlepšovat prostředí i okolí mateřské školy vzhledem k novým trendům ve vzdělávání, zvyšovat nároky na bezpečný pobyt dětí.
 • Mateřská škola bude pokračovat ve své vizi vychovávat a vzdělávat děti v pozitivním a podnětném prostředí pro přípravu na vzdělávání v základní škole a pro život.
 • Mateřská škola podporuje svoje zaměstnance ve zvyšování kvalifikace pedagogických i nepedagogických zaměstnanců pro potřeby školy.
 • Mateřská škola bude nadále spolupracovat s mateřskými školami v Čestlicích , Nupakách a Modleticích – společné zabezpečení letní činnosti pro děti těchto obcí a se základními školami v Čestlicích a Průhonicích, kde děti z naší mateřské školy obvykle plní svoji povinnou školní docházku. 

10.9. Kontrola stanovených cílů z minulého období: stanovené i doplňkové  úkoly splněny.

10.10. Stanovení cílů.

10.10.1. Hledat další možnosti diagnostiky dětí

10.10.2. Prohloubit spolupráci s rodiči a spolky založenou na vzájemné dohodě.

10.11. Plán úkolů.

10.11.1. Zpracovat plán možné účasti dětí v soutěžích. 9-12/2023

               Všechny učitelky

10.11.2.  Vytvoření plánu akcí mezi MŠ a spolky v obci v aktuálním roce.

Zodpovědná: ředitelka MŠ, Martina Štětinová        termín: září 2023

10.11.3.  Doplnění kvalifikace, účast na DVPP.

Zodpovědná: všichni zaměstnanci                         termín: 2023 –  2026

Related Images: