Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Kdo jsme

Zahájení provozu mateřské školy Korálek

Mateřská škola Korálek zahájila svůj provoz 1. září 2003 ve zcela nové, moderní budově, splňující požadavky a přísná kritéria na zařízení tohoto typu. MŠ je zařízena novým a funkčním nábytkem, dostatkem kvalitních hraček a učebních pomůcek.

Rozšíření kapacity mateřské školy Korálek

Charakteristika

Všestranný rozvoj dítěte, zaměření na zdravý životní styl, spolupráce s rodinou, kladný vztah k životnímu prostředí, důraz na estetické prožitky dětí a mezilidské vztahy, to vše patří mezi naše priority. Při utváření osobnosti dětí se snažíme využívat přirozeného prostředí, ve kterém se MŠ nachází.

V rámci programu mateřské školy nabízíme:

  • Program pro předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou
  • Volný přístup rodičů do třídy, adaptační postup
  • Kroužky angličtiny, keramiky a rozvoje jazykových schopností
  • Volba délky odpoledního odpočinku