Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Kdo jsme

Zahájení provozu Mateřské školy Korálek

Mateřská škola Korálek zahájila svůj provoz 1. září 2003 ve zcela nové, moderní budově, splňující požadavky a přísná kritéria na zařízení tohoto typu. MŠ je zařízena novým a funkčním nábytkem, dostatkem kvalitních hraček a učebních pomůcek.

Rozšíření kapacity Mateřské školy Korálek

15. 11. 2011 byla otevřena další třída mateřské školy. Přístavba byla zrealizována v průběhu pěti měsíců. Jedná se o energeticky úspornou dřevostavbu. Celková kapacita je nyní 48 dětí. V každém školním roce zcela naplněna.

Charakteristika

Všestranný rozvoj dítěte, zaměření na zdravý životní styl, spolupráce s rodinou, kladný vztah k životnímu prostředí, důraz na estetické prožitky dětí a mezilidské vztahy, to vše patří mezi naše priority. Při utváření osobnosti dětí se snažíme využívat přirozeného prostředí, ve kterém se MŠ nachází.

Průběžně se doplňují hračky a pomůcky. Děti mají dostatek vhodných hraček rozvíjejících logiku a tvořivé myšlení. Máme výborné zázemí na výtvarné i pracovní činnosti. Děti mají k dispozici dostatek materiálu na netradiční tvoření. Účel jednotlivých místností a dostatek prostoru zaručuje vhodné prostředí k práci dětí, dostatek času k dokončení činnosti. Na mnohých aktivitách se podílejí i rodiče. Na budovu navazuje velká, dostatečně vybavená zahrada, kde děti mohou provádět pohybové aktivity téměř za každého počasí.

V rámci programu mateřské školy nabízíme:

  • Program pro předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou
  • Volný přístup rodičů do třídy, adaptační postup
  • Kroužky – angličtina, – rozvoj jazykových schopností
  • Volba délky odpoledního odpočinku

 

Related Images: