Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Naše kroužky

 

TopAngličtina

Děti se učí základy angličtiny zábavnou formou za doprovodu písniček, říkanek, tanečků a her. Děti se touto formou naučí až 80 slovíček za pololetí. Hlavním cílem tohoto kroužku je vytvořit u dětí pozitivní vztah a přístup k anglickému jazyku. Obzvláště budoucím prvňáčkům je tento kroužek bohatým přínosem, minimálně v začátku školní docházky mohou čerpat již ze svých znalostí.

TopHláskář

Trénink jazykových schopností je určen především dětem předškolního věku. Cílem kurzu je prevence selhávání v oblasti čtení a psaní v první třídě, zlepšení jazykového citu. Kurz rozvíjí smysl pro rytmus a dělení slova na hlásky a slabiky. Děti hravou formou získávají představu o slově. Toto učení rozvíjí osobnost dítěte – pozornost, sebekontrolu a samostatnost. Děti se naučí spolupracovat ve dvojicích i ve skupinkách, nacházejí společná řešení a vzájemně si pomáhají.

TopBruslení

6. 10. 2022  až  1. 12. 2022   – zimní stadion Říčany

TopPlavání

 7. 2. 2023  až  30. 5. 2023  – hotel Floret

Related Images: