Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Naše kroužky

 

TopAngličtina s pohybem a hrou – Two in one

Děti se učí základy angličtiny zábavnou formou za doprovodu písniček, říkanek, tanečků a her. Děti se touto formou naučí až 80 slovíček za pololetí. Hlavním cílem tohoto kroužku je vytvořit u dětí pozitivní vztah a přístup k anglickému jazyku. Obzvláště budoucím prvňáčkům je tento kroužek bohatým přínosem, minimálně v začátku školní docházky mohou čerpat již ze svých znalostí.

 

TopKeramika

Kurz keramiky je zaměřen především na rozvíjení dětské fantazie, představivosti a trpělivosti. Děti se učí pracovat s hlínou, tvarovat, modelovat a barvit. Seznámí se s keramickou hmotou a zvládnou základní techniky ručního vytváření a dekorování. Pro děti předškolního věku je keramika zvlášť vhodná, protože podporuje rozvoj jemné motoriky. Dětská tvorba přináší radost nejen dětem samotným, ale všem kolem. Z kroužku keramiky si každé dítě odnese řadu pěkných výrobků.

 

TopHláskář

Trénink jazykových schopností je určen především dětem předškolního věku. Cílem kurzu je prevence selhávání v oblasti čtení a psaní v první třídě, zlepšení jazykového citu. Kurz rozvíjí smysl pro rytmus a dělení slova na hlásky a slabiky. Děti hravou formou získávají představu o slově. Toto učení rozvíjí osobnost dítěte – pozornost, sebekontrolu a samostatnost. Děti se naučí spolupracovat ve dvojicích i ve skupinkách, nacházejí společná řešení a vzájemně si pomáhají.