Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Motýlí farma

Jaro děti v Mateřské škole přivítaly pohádkou „Jak Oskárek našel petrklíč“. Všechny děti pomáhaly jarním vílám rozpouštět kry, foukaly jako vánek, vítr i vichřice. Také si zahrály na sluníčko a probouzely  první jarní kytičky. Víly je na oplátku nechaly přivonět k bylinkám.
I přestože nám počasí v měsíci dubnu příliš jarních slunečních dnů nedopřálo, děti mohly pozorovat probouzející se jarní přírodu ve třídách.
Ve starším oddělení si předškoláci vytvořili krásné ozdobné květináčky, do kterých společně zaseli velikonoční osení.A také se celý měsíc věnovali projektu „Motýlí farma“, kde mohli každý den pozorovat motýlí vývoj od larvy přes zakuklení až po zrození motýla.
 Děti si průběh vývoje kreslily do zhotovených knížek, skládaly origami, prohlížely si encyklopedie a dozvídaly se naučné informace o životě motýlech.
 Děti z mladšího oddělení se věnovaly projektu „Želví život“. Vyrobily si  želvičky, se kterými závodily. Krmily  živou želvu ve třídě a povídaly si o jejím životě.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Related Images: