Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Zápis dětí do Mateřské školy Korálek Dobřejovice pro školní rok 2024/2025

Termín konání: 3. 5. 2024 v čase 9,30 – 14,00
registrace a vyzvednutí tiskopisů.

Řádně vyplněné tiskopisy bude možné vrátit dne: 13. 5. 2024 v čase od 9,30 – 14,00.

Později doručené žádosti nebudou do přijímacího řízení zařazeny.

Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy Korálek Dobřejovice

  1. Přednostně ze zákona budou přijímány děti, které od 1. 9. 2025 budou plnit povinné předškolní vzdělávání s trvalým pobytem ve spádové oblasti /obec Dobřejovice/.
  2. Děti, které k 31. 8. 2024 dovrší 3 roky věku s trvalým pobytem ve spádové oblasti /obec Dobřejovice/.
  3. Ostatní děti podle věku s trvalým pobytem ve spádové oblasti /obec Dobřejovice/.
  4. Ostatní děti podle věku, bez trvalého pobytu ve spádové oblasti /obec Dobřejovice/.

Doplňující informace:

  1. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let.
  2. Podle § 34b školského zákona může zákonný zástupce zvolit individuální vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce ředitelce školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
  3. Při nástupu do MŠ rodiče odevzdají řádně vyplněný Evidenční list dítěte s potvrzením od lékaře.

Dotazy na telefonním čísle: 602 435 685
Lenka Macháčková – ředitelka školy
Zveřejněno : 23. 2. 2024

Related Images: