Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola Korálek Dobřejovice

okres Praha–východ, příspěvková organizace

Číslo jednací  :             MŠ  01 / 2018

V Dobřejovicích           dne:  20.2.2018

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Korálek Dobřejovice, okres Praha-východ příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem OÚ Dobřejovice a v souladu s §34 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání / školský zákon/ stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

Místo pro podání žádostí:       Mateřská škola Korálek Dobřejovice

Vyzvednutí přihlášek  :            15.5.2018 v čase   od 10,00 – 14,00 hod.

Odevzdání přihlášek :              nejpozději do 22.5.2018   do 14,00 hod.

 

Pro školní rok 2018/2019 budou zpravidla zapisovány děti, které dovrší nejpozději k 31.8.2018 věku 3 let.

Přednostně budou zapsány děti, pro které je MŠ Korálek Dobřejovice školou spádovou.

Do přijímacího řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené ve stanoveném termínu a řádně vyplněné ve všech oddílech, včetně potvrzení lékaře.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 budou zveřejněny nejpozději 1.6.2018 na stránkách školy, budově školy a na vývěsce OÚ.

 

Lenka Macháčková

Ředitelka MŠ Korálek Dobřejovice

 

Related Images: