Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Přijela návštěva

Děti dnes shlédly naučný pořad podporovaný Ministerstvem zemědělství – Přijela návštěva. Dozvěděly se jaké potraviny jsou zdraví prospěšné a jak se uskladňují. A naopak , které potraviny se jíst již nemají. (prošlý jogurt, plesnivý sýr, nahnilé ovoce).   Společně si všichni zazpívali veselé písničky o vitamínech.

Related Images: