Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola Korálek Dobřejovice

okres Praha–východ, příspěvková organizace

Číslo jednací  :             MŠ  03 / 2020

V Dobřejovicích           dne:  20.2.2020

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Korálek Dobřejovice, okres Praha-východ příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem OÚ Dobřejovice a v souladu s §34 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání / školský zákon/ stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Místo pro podání žádostí:       Mateřská škola Korálek Dobřejovice

Vyzvednutí přihlášek  :            5.5.2020 v čase   od 10,00 – 14,00 hod.

Odevzdání přihlášek :              12.5.2020             od 10,00 –  14,00 hod.

 

Pro školní rok 2020/2021 budou zpravidla zapisovány děti, které dovrší nejpozději k 31.8.2020 věku 3 let.

Přednostně budou zapsány děti, pro které je MŠ Korálek Dobřejovice školou spádovou.

Do přijímacího řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené ve stanoveném termínu a řádně vyplněné ve všech oddílech, včetně potvrzení lékaře.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 budou zveřejněny nejpozději 5.6.2020 na stránkách školy, budově školy a na vývěsce OÚ.

Related Images: