Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Zápis dětí do MŠ Korálek Dobřejovice

Zápis dětí do MŠ Korálek Dobřejovice

Školní rok 2020/2021

Aktualizované informace v souvislosti s opatřeními vlády k situaci rozšíření nákazy Covid-19

 

1/ Zápis do Mateřské školy Korálek Dobřejovice se uskuteční v období

od 4. do 15. 5. 2020

2/ Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Podání žádostí je možné podle §37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů:

–        Datovou schránkou    xnuks5g

–        Emailem s elektronickým podpisem           skolkakoralek@volny.cz

–        Poštou na adresu   Mateřská škola Korálek

–                                           Polní 230, Dobřejovice

–                                           251 01 Říčany    –   doporučeně

–         V krajním případě osobně v MŠ po dohodě s ředitelkou

–         Telefon:     602 435 685

Zákonný zástupce uvede při podání žádosti o přijetí:

–         Jméno a příjmení žadatele / dítěte/

–         Datum narození

–         Místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování

–         Označení správního orgánu, jemuž je žádost určena / konkrétní MŠ/

–         Podpis zákonného zástupce, který žádost podává

Žádost o přijetí musí obsahovat:

Doložení řádného očkování dítěte.

V současné situaci nenavštěvujte osobně lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. Prohlásí, že je dítě řádně očkováno / vzor níže/.
  2. Doloží kopii očkovacího průkazu.

Oznámeno dne : 8.4.2020                                   Lenka Macháčková- řed.školy

 

Čestné prohlášení – vzor

 

 

 

Related Images: