Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Zahájení omezeného provozu MŠ

Zahájení omezeného provozu MŠ Korálek Dobřejovice

                            od 25.5.2020 do odvolání

Po dohodě se zřizovatelem rozhodla ředitelka Mateřské školy Korálek Dobřejovice, okres Praha-východ, Lenka Macháčková, ve věci zahájení omezeného provozu MŠ Korálek Dobřejovice takto:

 • Dne 25.5.2020 bude zahájen omezený provoz MŠ Korálek Dobřejovice určený pro

 cca 10-12 dětí  v každém oddělení . Provozní doba školy se nemění.

 • S ohledem na sníženou kapacitu zařízení po dobu omezeného provozu budou do MŠ přijímány výhradně děti pracujících zákonných zástupců, k docházce nebudou přijímány děti matek na rodičovské dovolené.
 • Po dobu omezeného  provozu školy se ruší povinnost pravidelné docházky pro  děti s povinným předškolním vzděláváním.
 • Docházka dětí do mateřské školy bude podléhat zvláštním hygienickým pravidlům a zpřísněným hygienickým opatřením. Jejich porušení bude důvodem k vyloučení dítěte z docházky do MŠ po dobu omezeného provozu školy.

                       Pravidla pro přijetí dítěte k omezenému provozu

 1. Povinnost zákonných zástupců dětí přijatých k omezenému provozu dodržovat všechny hygienické zásady stanovené školou pro prostory mateřské školy včetně zahrady.
 2. Před kontaktem s klikou u obou vstupů do budovy použít dezinfekční prostředek.
 3. Minimalizovat velké shromažďování osob před školou, dodržovat odstupy 2 metry, není nutné u členů jedné domácnosti.
 4. Doprovázející osoba se před školkou i v prostorách školky pohybuje vždy v roušce, a to po nezbytně nutnou dobu / předání a vyzvednutí dítěte/.
 5. Před vstupem do budovy školky bude dítěti pověřeným zaměstnancem změřena teplota.
 6. Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně /20 až 30 sekund/ umýt ruce vodou a tekutým mýdlem, použít jednorázový ručník.
 7. Před vstupem do třídy musí  každý použít dezinfekci na ruce.
 8. Děti budou mít omezený pohyb po obou budovách, používat budou pouze svoji židličku označenou značkou dítěte.
 9. Na lehátku bude dodržen odstup 2 m , střídavý režim stolování.
 10. Pokud počasí dovolí, aktivity budou probíhat převážně na zahradách MŠ. Využívat se bude pouze areál MŠ.
 11. Děti  v prostorách školky roušky nosit  nemusí, pracovníci školky ochranné pomůcky budou mít k dispozici, jejich používání je individuální.
 12. Dezinfekce povrchů a předmětů, které používá vetší počet osob , bude prováděn několikrát denně.
 13. Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor.
 14. Možnost přijmout omezený počet dětí vyžaduje odpovědný přístup všech zúčastněných. Žádáme Vás tedy o zachování maximální vzájemné ohleduplnosti a především o pochopení a respektování všech školou vydaných opatření.
 15. Děti, které nebudou chodit do mateřské školy, školné neplatí.
 16. Při prvním vstupu do školky předkládá zákonný zástupce dítěte podepsané prohlášení. Bez splnění této povinnosti nebude dítě přijato.
 17.  Čestné prohlášení je přílohou těchto pravidel.

Related Images: