Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Pokyny k platbám školného a stravného v době omezeného provozu mateřské školy

Žádáme rodiče přihlášených dětí k docházce o následující platby:

Květen:         450,- Kč  školné  +  440,- Kč  stravné

Červen :        900,- Kč  školné  +  880,- Kč stravné

Červenec:     450,- Kč   školné  +  440,- Kč stravné

Školné se nevrací / předškolní děti školné neplatí/, stravné podle odebraných obědů, přeplatky budou vráceny v červenci .

                                                     Lenka Macháčková

Related Images: