Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Žádáme rodiče o přečtení následujících dokumentů :

 Školní řád

 Souhlas s fotografováním a pořizováním videozáznamu

+  Informovaný souhlas  GDPR

  • Zápis z třídní schůzky konané dne 10.9.2020

www.skolkakoralek.cz

Po seznámení s dokumenty je nutné podepsat prezenční listinu s uvedením data podpisu.

Podpisem rodiče stvrzují, že byli seznámeni a všemu porozuměli.

Děkujeme za spolupráci.

                                         Lenka Macháčková

                                          Ředitelka školy

Related Images: