Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Doporučení k distančnímu vzdělávání – předškoláci

Vážení rodiče,

k snadnějšímu prokázání každodenních vzdělávacích aktivit dítěte, doporučujeme založit portfolio, do kterého budete zakládat výtvarné práce dětí, zpracované metodické listy, seznam přečtené literatury,
básniček a písniček, se kterými jste dítě seznamovali, případně písemný výčet aktivit či fotodokumentaci.
Aktivitami se rozumí: plnění různých praktických úkolů využívajících přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí,
tvořivé práce všeho druhu, aktivity zaměřené na samostatnost dětí, společná hra, příprava jídla, práce na zahradě,
pobyt v přírodě, drobné domácí práce, péče o domácí zvířata apod.
Můžete využívat doporučení zveřejněné na webu dne: 29. 10. 2020

Věříme, že společné tvoření s dětmi si užijete v radosti, stejně jako si je užíváme s Vašimi dětmi my.
Těšíme se na setkání v lepších časech. Přejeme hlavně zdraví a optimismus.

Lenka Macháčková

Related Images: