Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Provoz Mateřské školy Korálek

Informace z jednání vlády ze dne 6. 4. 2021 k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání.

MŠMT informuje o mimořádných opatřeních ministerstva zdravotnictví k testování dětí a provozu škol a školských zařízeních.

Od 12. 4. 2021 je podle opatření ministerstva zdravotnictví v mateřské škole umožněna osobní přítomnost dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání a dětí pracujících rodičů vybraných profesí.

Vybrané profese:

 • § Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti a zaměstnance.

Testujeme se, aby bylo ve škole bezpečno.

Každé             PONDĚLÍ  a  ČTVRTEK

proběhne neinvazivní antigenní testování . Nebude-li dítě v tyto dny přítomno, test se provádí v další den jeho příchodu. Nebo mohou rodiče při předání dítěte /zpravidla v pondělí  / doložit 1x týdně PCR test, ne starší 48 hodin. Počítejte s časovou rezervou pro vyhodnocení testu – 15 minut.

V případě pozitivního výsledku, bezodkladně odvádí zákonný zástupce dítě do místa bydliště, informuje lékaře, následně podstoupí test PCR. Mateřská škola informuje Krajskou hygienickou stanici.

 • Vzdělávání se bude realizovat ve skupině max. 15 dětí
 • Pokud v naší mateřské škole budou přítomni všichni předškoláci,

budou neměnné skupiny po 10 dětech v oddělených třídách s možností doplnění dětmi rodičů vybraných profesí do počtu 15 dětí ve skupině.

 • Děti nemusí nosit při pobytu v mateřské škole respirátory
 • Povinnost nosit respirátory mají všichni zaměstnanci školy
 • Pokud se objeví během dne u dítěte známky akutního onemocnění, dítě se izoluje a v co nejkratší době je nutné předat rodičům. V případě alergického onemocnění je nutné doložit od lékaře.
 • Pokud dítě nebo rodič neinvazivní testování odmítne, nesmí být dítě osobně v mateřské škole přítomno. Děti budou ze vzdělávání omluveny a mateřská škola bude pokračovat v distančním vzdělávání a podporou těchto dětí na dálku.
 • Ve vzdělávacím programu se omezují pěvecké a sportovní aktivity.
 • Činnosti a aktivity se budou provádět co nejvíce venku / přizpůsobte oblečení/.
 • Vstup třetích osob do prostor mateřské školy pouze na nezbytně nutnou dobu a v nezbytných případech /samotestování/. S respirátorem.
 • Počínaje dnem 12.4.2021 budou do odvolání deaktivovány čipy rodičů pro vstup do budovy MŠ.

Manuál k testování

 • Přítomnost na prezenční výuce podmíněna testováním
 • Pokud se dítě nepodrobí testování, je jeho absence omluvena- studijní podpora ze strany školy
 • K testování se dostaví osoba, která nemá příznaky infekčního virového onemocnění
 • U testování neinvazními testy není nutná asistence zdravotníka
 • V mateřské škole provádí test zákonný zástupce, za asistence pracovníka mateřské školy
 • Testování se neprovádí u osob s negativním výsledkem PCR testu / ne starší 48 hodin/
 • U osob, které prodělali onemocnění Covid-19 a neuplynulo 90 dní – nutno doložit
 • U očkovaných osob 2.dávkou , od které uplynulo 14 dní

Ubezpečte prosím děti o nebolestivosti úkonu. Můžete se podívat na ukázku, jak bude krok po kroku testování probíhat:

Ukázka testování

Related Images: