Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče šk. rok 2022/2023

Kontakt: 323 637 122  Mob: 602 435 685       skolkakoralek@volny.cz

1/ Provoz mateřské školy:       6,30  –  17,00

2/ Školní rok začíná 1. 9. 2022 a končí 30. 6. 2023

/prázdninový provoz pro děti pracujících rodičů/

3/ Personální zabezpečení:                                     

I. oddělení      

Pedagogičtí zaměstnanci:   

Klára Míšková – učitelka

Martina Štětinová – učitelka, asistent 

Provozní zaměstnanci: M. Bruthansová, J. Vejnosková

II. oddělení     

Pedagogičtí zaměstnanci:                         

Lenka Macháčková – ředitelka           

Jolana Luková – učitelka

Jana Horká – učitelka

Provozní zaměstnanci: R. Adamcová

4/ Zájmové kroužky v nabídce:

– bruslení

– plavání

– angličtina

–  Hláskář /trénink jazykových schopností, logopedie/ – Martina Štětinová   

Realizují se podle počtu přihlášených dětí. Kroužky probíhají v odpoledních hodinách. Platba za kroužky se platí přímo lektorům nebo p. Adamcové.

Zahájení: říjen 2022.

5/   Školné :                 1 200,-   /měsíčně

      Stravné:                 1 100,-  / měsíčně

Vyúčtování stravného 2x ročně:  leden+ červenec

Stravné se platí za skutečně strávené dny v MŠ, školné se nevrací.

Omlouvání dětí do 8,00 na tel:  728 426 737

Školné a stravné možno hradit trvalým příkazem na účet mateřské školy:

181875446/0300 nebo v hotovosti u ved. školní jídelny p. Renaty Adamcové do 15tého dne v měsíci.

6/  Pojištění dětí:  Pojistné se sjednává hromadně na celý rok

     10,- /měsíčně na dítě        Celkem:  100,- / rok a dítě

     Prosím uhraďte v hotovosti p. Adamcové do15. září 2022.

7/  Fond rodičů   –  kulturní akce

     Dítě:    120,-  /měsíčně    x   10   Na šk. rok: 1 200,-/na dítě

     Uhraďte prosím do 15. Září 2022. Evidence v pokladní knize. Bude objednáno pouze tolik představení, na kolik budou peníze – 1x-2x měsíčně.

Předejdeme případným nesrovnalostem, neustálému vybírání peněz.

Děti potřebují:

– na převlečení do MŠ pohodlné oblečení, které si mohou samy obléci a svléci

– bačkory, sandálky /ne pantofle/ – snadné obouvání

– pyžamo – pokud spí

– na vycházku a zahradu vhodné oblečení podle počasí /chodí se ven denně,

  kromě silného deště, mrazu nebo inverze /holínky – možno uložit do skříňky v     

  šatnách, pláštěnku, boty nejlépe na suchý zip, tepláky.

  Podle hygienických předpisů musí mít děti jiné oblečení na pobyt venku a jiné

  do třídy. /písek, ušpinění, mokro apod./

– náhradní oblečení do MŠ /spodní prádlo, ponožky, triko apod./ v šatně v

  kapsáři

– děti by měly mít hygienické návyky, umět se samostatně najíst, přiměřeně věku

  komunikovat

Vše prosíme podepsat!

Prosím dětem přineste:

10x role toaletního papíru

1x sada papírových kapesníků

2x kosmetické ubrousky krabice

1x vlhké ubrousky

1x stolní ubrousky

Tekuté mýdlo bez pumpičky                                             Děkujeme.

Děti předávejte osobně učitelkám nebo zaměstnancům MŠ. Neposílejte děti samotné do tříd. Příchod dětí do 8,00, později po dohodě. /lékař apod./

Vstup s čipem: 6,30 – 8,30       12,00 – 12,45          15,00 – 17,00

Vyzvedávání dětí po obědě:        12,00  –  12,45                                         

Po spaní:                                  15,00  –  17,00

Žádáme rodiče o dodržování provozní doby MŠ a přivádění dětí bez příznaků nemoci.

Třídní schůzka se koná dne:    30. 8. 2022  od 16,00.

Účast bez dětí, srdečně zveme.

Related Images: