Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Týden 29. 3.-1. 4.

Vážení rodiče a milé děti,

všechny vás zdravíme a zasíláme opět několik pracovních listů.

Znovu opakujeme, že každý den doporučujeme vypracovat PL max. 2. Raději si spontánně kreslit a vyrábět s dětmi, při různých činnostech doma i venku opakovat naučené, vyprávět si apod.

Dbejte prosím také na 5P předškoláka:

Předškolák umí – poprosit, poděkovat, pozdravit, počkat /neskáče do řeči/, pomůže

PL, které přikládám, jsou námětové, podobné jistě máte doma, nebo /a to nejlépe/ využijte svého okolí, prostředí kolem vás a situační příležitosti….

PROCVIČUJTE:

1/ v oblasti řeči

 • výslovnost, artikulaci, plynulost řeči /- popis obrázku, interpretace pohádky, poznání a pojmenování nesmyslu apod./

2/ v oblasti sluchu

 • naslouchání /zájem o čtené/
 • sluchová paměť /říkanka/
 • analýza slov /určit počet slabik/

Např. PL 15, 68, 13 – pečeme např. místo dortu beránka

3/ v oblasti zraku        

 • barvy, odstíny barev
 • poskládat obrázek /nejen puzzle/
 • vyhledat tvar na pozadí

PL   59, 60, 62,

4/ v oblasti vnímání prostoru

 • nahoře, dole
 • vpředu, vzadu
 • první, poslední, uprostřed

PL  26, 29, 42, 43

5/ v oblasti vnímání času  –  dny v týdnu

 • roční období
 • ráno-poledne-večer

PL  30

6/ v oblasti matematických představ

 • počítat a rozlišit do počtu 6
 • malé, velké
 • nejmenší, největší, prostřední

PL  41

7/ v oblasti sebeobsluhy 

 • oblékání a svlékání samostatně
 • obrácení, složení a úklid oblečení
 • používání příboru

PL 22

8/ v oblasti grafomotoriky

 • správné držení tužky, uvolnění ruky
 • kreslit dům, postavu
 • omalovánky

V neposlední řadě umožnit dětem hlavně volný, neorganizovaný pohyb, děti již mohou tvořit na písku, pomáhat na zahradě, hrabání, sázení a zalévání děti určitě bude bavit.

Krásné prožití pašijového týdne, bohatou pomlázku dětem

         Přeje

                                                             Jolana a celý kolektiv MŠ Korálek

Related Images: