Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Týden 8. 3. – 12. 3.

Vážení rodiče a milé děti, všechny vás zdravíme a vkládáme opět několik pracovních listů.

Každý den doporučujeme vypracovat PL max. 2, kreslit a vyrábět si s dětmi a také při různých činnostech doma i venku opakování

1/ v oblasti řeči          

 • výslovnost, artikulaci, plynulost řeči /- popis obrázku, interpretace pohádky, poznání a pojmenování nesmyslu apod./

2/ v oblasti sluchu       

 • naslouchání / zájem o čtené /sluchová paměť /říkanka/
 • analýza slov /určit počet slabik/

3/ v oblasti zraku

Distanční vzdělávání
 • barvy, odstíny barev
 • poskládat obrázek/nejen puzzle/
 • vyhledat tvar na pozadí

4/ v oblasti vnímání prostoru

 • nahoře, dole
 • vpředu, vzadu
 • první, poslední, uprostřed

5/ v oblasti vnímání času 

 • dny v týdnu
 • roční období
 • ráno-poledne-večer

6/ v oblasti matematických představ

Distanční vzdělávání
 • počítat a rozlišit do počtu 6
 • malé, velké
 • nejmenší, největší, prostřední

7/ v oblasti sebeobsluhy 

 • oblékání a svlékání samostatně
 • obrácení, složení a úklid oblečení
 • používání příboru

8/ v oblasti grafomotoriky 

 • správné držení tužky, uvolnění ruky
 • kreslit dům, postavu
 • omalovánky

V neposlední řadě umožnit dětem hlavně volný, neorganizovaný pohyb.

Individuální práce

Related Images: